Serviceline Industriële Sensoren
Telefoon +32 3 644 25 00
Serviceline Explosiebeveiliging
Telefoon +32 3 644 25 00

Het werkingsprincipe van Pulse Ranging Technology (PRT)

Bij dit meetproces zendt een krachtige laserdiode korte, hoogenergetische lichtpulsen uit, die door het gescande object worden teruggekaatst en vervolgens door een licht-gevoelige ontvanger worden opgevangen.


Tijdens dit proces worden de emissie- en ontvangsttijden met uiterste nauwkeurigheid geregistreerd. Op basis van de verkregen resultaten berekent men vervolgens de afstand tot het object, met behulp van de looptijd van de lichtpulsen. Als het object zich dichtbij de sensor bevindt, is de propagatietijd kort. Bevindt het object zich verder weg, dan is de propagatietijd langer.