Serviceline Industriële Sensoren
Telefoon +32 3 644 25 00
Serviceline Explosiebeveiliging
Telefoon +32 3 644 25 00

Controle van olie-, benzine- en dieselafscheiders

Controle van olie-, benzine- en dieselafscheiders

Controle van olie-, benzine- en dieselafscheiders
Controle van olie-, benzine- en dieselafscheiders

Olieafscheiders en olie-waterafscheiders zijn van essentieel belang om grondwaterbronnen tegen olie-, diesel- en benzinevervuiling te beschermen. Water - en vooral grondwaterbronnen gebruikt voor de voorziening van drinkwater en ander huishoudelijk gebruik - is een waardevolle grondstof die tegen vervuiling moet worden beschermd. Afvalwater van autowerkplaatsen, start- en landingsbanen op luchthavens en sommige fabriekstoepassingen kan een olieachtige emulsie achterlaten die tot een potentiële grondwatervervuiling kan leiden.
 
Olieafscheiders en olie-waterafscheiders voorkomen de lozing van gevaarlijke stoffen in het milieu en vermijden op die manier grondwatervervuiling.
 
Olieafscheiders en olie-waterafscheiders moeten voldoen aan de vereisten van de Europese norm EN 858-1:2002. De installatie van een olieafscheider alleen is echter niet genoeg om grondwaterbronnen te beschermen. Om de betrouwbare werking van het olie-waterafscheidingssysteem te garanderen, moet de installatie regelmatig worden gecontroleerd en stelselmatig worden gemonitord en nagekeken. Zonder deze veiligheids- en onderhoudschecks kunnen milieuschade en het eruit voortvloeiende risico op aansprakelijkheid niet worden vermeden.
 
Het soort van nauw toezicht dat vereist is op olieafscheiders en olie-waterafscheiders wordt geleverd aan de hand van een elektronisch alarmsysteem met een vroegtijdig waarschuwingsmechanisme dat in staat is kritieke gebruikssituaties van de afscheider vroeg genoeg te identificeren om de lozing van schadelijke stoffen in het milieu te voorkomen.
 
Op plaatsen waar geen personeel aanwezig is en waar spanningsbronnen beschikbaar zijn, kan een ontspanningsmechanisme, dat via een gsm-netwerk wordt ingeschakeld, 24/7 bescherming bieden.
 
De vereisten voor elektronische alarmsystemen voor olieafscheiders zijn ook vastgelegd in de Europese norm EN 858-1:2002. Deze norm omvat specifieke vereisten betreffende „installaties die een alarmsignaal geven wanneer excessief hoge lichte vloeistof- of hoge/lage rioolwaterniveaus” worden gedetecteerd.