Harnessing sensor data.
Creating value.
Improving simplicity.

SmartBridge® Interface

Sensorik4.0® – De toekomstige generatie sensoren

De allesomvattende visie van Industrie 4.0

De allesomvattende visie van Industrie 4.0

“Industrie 4.0” verwijst naar het netwerken van alle componenten, machines en plants met het doel informatie- en communicatielacunes te minimaliseren, processen te optimaliseren en kostbare ressources te sparen. Deze visie vergt nieuwe componenten die een intelligente integratie mogelijk maken—volgens Pepperl+Fuchs is dit “Sensorik 4.0”.
Sensorik4.0® voor Industrie 4.0

Sensorik4.0® voor Industrie 4.0

Sensorik4.0 herdefinieert de termen identiteit, communicatie en intelligentie. De sensor detecteert automatisch de bron en het beoogde doel. Communicatie gebeurt in een nieuwe, servicegeoriënteerde en universele taal. De vergaarde data wordt doelgericht opgesteld om de uiteindelijke ontvanger zoveel mogelijk voordelen te bieden.
De I40-taal van sensoren en actuators

De I40-taal van sensoren en actuators

Sensoren met IO-compatibiliteit bereiden de hedendaagse technologie voor Industrie 4.0 voor. De sensoren hebben een identiteit, verzenden procesdata en rapporteren over hun actuele toestand. De SmartBridge-technologie van Pepper+Fuchs creëert een nieuwe toegang tot deze data en biedt zo waardevol inzicht in de staat van machines en plants.
Gebruiksgemak dankzij intuïtieve apps

Apps schakelen over naar het nieuwe aanzicht van Industrie

De SmartBridge-app visualiseert sensordata op uw tablet of smartphone. Dit intern beeld vereenvoudigt het toezicht op status- en procesdata aanzienlijk. Het instellen, wijzigen en kopiëren van werkingsparameters via “touch & type” biedt zelfs bij meer complexe sensoren intuïtief gebruiksgemak.

SmartBridge®-technologie voor IO-Link-apparatuur

Automatiseringspiramide

De SmartBridge-technologie maakt het mogelijk voor een uitgebreid, op draadloze toegang gebaseerd kanaal (“data access channel”) om informatie te vergaren van sensoren en actuators in een machine of productieplant. Dit toegangskanaal is aangesloten op de ingangspoort tussen machinebesturing en een veldapparaat met IO-Link-compatibiliteit. In dit geval pikt het systeem het digitale signaal van het IO-Link-apparaat op en gebruikt het Bluetooth om het signaal naar een mobiel toestel met internettoegang door te sturen. Het standaard communicatiekanaal tussen veldapparaat en besturingseenheid blijft onaangetast door de toevoeging.

Dit uitgebreid, op draadloze toegang gebaseerde kanaal van SmartBridge is een belangrijke bouwsteen voor het netwerken met sensoren en actuators in het “industrieel internet” van Industrie 4.0.Horizontale communicatie
Horizontale communicatie: binnen het concept van "human-machine interaction" vormt de draadloze uitwisseling van proces- en parameterinformatie van een sensor of actuator met het mobiele toestel van de gebruiker een vorm van horizontale communicatie. In een tweede stap zou dit kanaal ook kunnen fungeren als medium voor een volledig autonome, machine-tot-machine communicatie tussen sensoren en actuators.
Verticale communicatie
Verticale communicatie: naast gegevensuitwisseling met een operator wordt diagnostische informatie van sensoren en actuators naar andere bedrijfssoftwaresystemen zoals MES of ERP gestuurd. Dankzij de flexibele, draadloze verbinding is deze uitwisseling niet beperkt tot de overdracht van één communicatieniveau naar een ander, maar is een communicatie over verschillende niveaus mogelijk.
Netwerkcommunicatie
Netwerkcommunicatie: het nieuwe toegangskanaal van SmartBridge laat ook een hybridevorm van horizontale en verticale communicatie toe: via een internet-gateway zou ook gelijk welk niveau van een extern systeem kunnen worden toegewezen. Dit is de eerste stap naar een geïnterconnecteerde communicatie in de zin van "Industrie 4.0".

SmartBridge® Componenten en Kenmerken

Het SmartBridge-systeem voor IO-Link-apparatuur

Het SmartBridge-systeem bestaat uit een hardware-interface (IO-Link/Bluetooth-interface) en de SmartBridge-app voor mobiele toestellen. Wanneer de interface aangesloten is op een bestaande IO-Link-communicatie tussen een apparaat met IO-Link-compatibiliteit en een besturingseenheid geeft het deze gegevensuitwisseling weer op een mobiel toestel. Als de interface aangesloten is op een verbinding tussen een apparaat met IO-Link-compatibiliteit en een conventionele besturingseenheid - of volledig zonder machinebesturing wordt ingezet - functioneert het als mastermodule. Bij deze gebruikswijze ondersteunt SmartBridge de weergave van alle apparaatinformatie, alsook de parametrering van sensoren en actuators met IO-Link-compatibiliteit.

SmartBridge-systeemSmartBridge-interface
IO-Link/Bluetooth-interface

De interface werkt op basis van het gestandaardiseerde IO-Link-protocol (IEC 61131-9) en is leveranciersneutraal. Bijgevolg kunnen sensoren en actuators van alle producenten die deel uitmaken van het IO-Link-consortium via deze interface worden toegewezen (zie www.io-link.com)—wat u de flexibiliteit geeft om de geschikte apparaten voor uw toepassing te kiezen.

SmartBridge-app
SmartBridge-app

De SmartBridge-app biedt een duidelijke en makkelijk begrijpbare gebruikersinterface voor veldapparatuur met IO-Link-compatibiliteit. Wanneer een nieuw apparaat wordt gedetecteerd, worden de vereiste drivers (IO-Link Device Description en Graphical-Interface Description) automatisch geladen. Via deze driverbestanden worden de functies van de respectievelijke veldtoestellen grafisch en in duidelijke tekst voor de respectievelijke taal weergegeven. U geniet van een zeer intuïtief gebruik van sensoren en actuators.

SmartBridge-datalogger
Datalogging

De interface beschikt over een ingebouwde sleuf voor microSD-kaarten. Dankzij deze bijkomende functionaliteit kunt u procesdata op een geheugenkaart opslaan en deze informatie later aan een gedetailleerde analyse op uw pc onderwerpen.

SmartBridge-veiligheid
Veiligheidsconcept

Het SmartBridge-systeem beschikt over een strikt veiligheidsconcept: enkel na een duidelijke authenticatie van toegelaten hardware en een positieve wachtwoordcontrole zal de SmartBridge-app toegang verlenen tot de aangesloten IO-Link-apparatuur.

Toepassingsvoorbeelden en Voordelen

Parametrering van sensoren
Parametrering van IO-Link-apparatuur

Intelligente sensoren en actuators beschikken vaak over tal van functies met de meest uiteenlopende parameters. De SmartBridge-app visualiseert al deze apparaatfuncties met hun respectievelijke parameters en laat u toe deze snel te wijzigen zonder handboeken te moeten raadplegen.

Ingebruikname van sensoren
Ingebruikname van machines en plants

Bij de initiële ingebruikname van machines en plants loopt alles niet altijd van bij de start van een leien dakje. In dergelijke situaties bevestigt SmartBridge of de parameters van sensoren en actuators correct zijn en of de dataoverdracht goed functioneert.

Foutopsporing voor sensoren
Foutopsporing in onderhoudsgevallen

Problemen of storingen oplossen kan een zeer tijdrovende taak zijn—vooral wanneer fouten sporadisch voorkomen. In dergelijke situaties is een dataloggingsprotocol van de actuele activiteiten van grote hulp. Naast deze onvertraagde procesinformatie is ook het analyseren van historische procesgegevens (als taak- of functieteller) zeer nuttig. SmartBridge biedt eenvoudige toegang tot zowel de actuele als historische data van een apparaat met IO-Link-compatibiliteit.

Constant toezicht op sensoren
Constant toezicht op apparaten met IO-Link-compatibiliteit

Sensoren en actuators bevinden zich vaak op plaatsen in plants en machines waar zich regelmatig storingen voordoen. De redenen voor fouten en onregelmatigheden variëren van mechanische slijtage tot elektrische fouten of veranderingen in omgevingsomstandigheden. In deze scenario's is het constant toezicht op grenswaarden van groot nut. SmartBridge is uitermate geschikt voor langdurige inzet in een machine of plant en verstuurt relevante proces- en toestandsinformatie van het IO-Link-apparaat naar een extern toezichtsysteem van uw keuze.

Contact Us

Met SmartBridge zet Pepperl+Fuchs de eerste stap naar Sensorik4.0. Neem contact met ons op om te ontdekken welke voordelen de toekomst voor u in petto heeft.