Van idee naar oplossing:

Sensorik4.0®

Sensoroplossingen voor Industrie 4.0-toepassingen

Sensorik4.0® – van idee naar oplossing

Smartproducten

Smartproducten

Industrie 4.0 definieert een visie van smartproducten die via het internet gegevens uitwisselen. Processen kunnen worden geoptimaliseerd met behulp van toestand-, positie- en beschikbaarheidsinformatie terwijl tegelijkertijd resources kunnen worden bespaard. De juiste informatie op het juist moment hebben, is één van de bouwstenen van toekomstig bedrijfssucces.
Smartsensoren

Smartsensoren

Sensoren zijn de ogen en oren van machines en bedrijfsinstallaties. Ze moeten nauwkeurig toezicht houden op het productieproces en machineomgevingen. Om deze taak uit te voeren, passen de sensoren zich continu aan aan het proces en de omgeving terwijl ze snel functionele data naar het besturingssysteem doorsturen—volgens Pepperl+Fuchs is dit de essentie van “Sensorik4.0®.”
Smartinformatie

Smartinformatie

Om productieprocessen te evalueren, wordt de juiste informatie gefilterd uit een overdaad aan beschikbare sensordata. Dit gebeurt door verschillende gegevensstromen van verschillende softwareplatformen te linken. Een gepaste analyse en datavisualisatie laten een diepgaande optimalisering van machineprocessen toe.
Smartprocessen

Smartprocessen

De verbinding van digitale planningsinformatie met reële statusinformatie van voorwerpen, machines en installaties maakt een automatisering van ingewikkelde processen mogelijk. Proactief onderhoud en proactieve toeleveringsprocessen worden met minimale menselijke tussenkomst uitgevoerd. Dit spaart resources en stelt waardevol potentieel beschikbaar voor nieuwe ideeën en innovaties.

Sensorik4.0® Products
Neoception GmbH – de nieuwe dochteronderneming van Pepperl+Fuchs

Denk digitaal, creëer meerwaarde

Neoception GmbH – de nieuwe dochteronderneming van Pepperl+Fuchs

Neoception GmbH is je nieuwe partner op de weg naar digitalisering. Van de verbinding van je producten of installaties met centrale gegevensdiensten tot de ontwikkeling van volledig nieuwe bedrijfsmodellen voor je onderneming - we staan klaar met advies en ondersteuning. 

Met de individuele begeleiding, flexibele engineeringsdiensten en diepgaande knowhow qua Sensorik4.0® van Pepperl+Fuchs zorgen wij voor de implementatie, de werking en het onderhoud van alle vereiste IT-diensten. Onze focus ligt steeds op het creëren van maximale meerwaarde voor jou en je klanten.

Om je toepassing tot leven te brengen, werken wij samen met een uitgebreid netwerk van partners, die je in het Solutions Park kan leren kennen. Dit netwerk stelt ons in staat het platform te vinden dat best aansluit bij jou en je toepassing om onmiddellijk meerwaarde te creëren.

Neoception is je voornaamste partner voor digitale diensten met meerwaarde binnen de Pepperl+Fuchs-groep.

 

Industrie 4.0-toepassingen in het Solutions Park


Sensorik4.0 van Pepperl+FuchsData vergaard door sensoren en actuators vormt de basis voor het grootschalig netwerken van machines en andere objecten. Om het potentieel van dit “Internet of Things” te ontsluiten, zijn innovatieve oplossingen nodig die gebruikmaken van het communicatievermogen van moderne, industriële sensoren.

Met het “Solutions Park” brengt Pepperl+Fuchs haar visie voor Industrie 4.0 naar handelsbeurzen: proces- en statusinformatie van sensoren en actuators wordt beschikbaar gesteld in interne en externe IT-systemen. Deze data stelt IT-systemen in staat visualisaties uit te voeren, optimalisatieprocedures op modelbasis te realiseren en vraaggestuurde, preventieve onderhoudsprocessen te plannen.

Lees meer over de oplossingen die we in nauwe samenwerking met IT-bedrijven hebben ontwikkeld, de duidelijke voordelen die ze bieden en de verbeteringen die ze inluiden voor de toekomst.

Sensorik4.0®: Paving the Way for Industrie 4.0

Pepperl+Fuchs begrijpt dat Sensorik4.0® een pionier is voor de vierde Industriële Revolutie: het levert de vereiste data. Een uitstekend voorbeeld van Sensorik4.0® is de optische sensor R100—deze smartsensor wordt in Pepperl+Fuchs’ eigen productiefaciliteit in Berlijn gebruikt. Dankzij zijn IO-Link-interface maakt de R100 communicatie tot op sensorniveau mogelijk, wat leidt tot een volledig genetwerkte productie-installatie.

LB PROFINET-gateway—Nieuwe normen stellen

De nieuwe Remote I/O PROFINET-gateway,gecertificeerd voor Zone 2, Class I/Div. 2-geclassificeerde omgevingen, van Pepperl+Fuchs stelt nieuwe normen op het gebied van inzetbaarheid, gebruiksgemak en veiligheid, en opent de deur voor Industrie 4.0-toepassingen in de procesindustrie.

Het ‘Internet of Sensors’—De automatisering van het alledaagse leven

Het Internet of Things—of ‘IoT’ in het kort—automatiseert ons dagelijkse leven. Dankzij de toenemende intelligentie van sensoren en hun verbinding met het internet leveren zij belangrijke informatie over de locatie, maar ook over de toestand van goederen, machines of installaties. De toekomst zal worden ondersteund door een slimme industrie, slimme logistiek en slimme steden.

Sensorik4.0®: genetwerkte maatoplossingen met 2D-LiDAR-sensoren

Intelligente multisensorsystemen met 2D-LiDAR-sensoren van Pepperl+Fuchs kunnen objectvormen nauwkeurig scannen en voegen de meetresultaten samen in een 3D-puntenwolk. De driedimensionale afbeelding van het gescande voorwerp is dan binnen enkele seconden in gestandaardiseerde opmaak beschikbaar in de NeoNeon-cloud zodat andere systemen de data onmiddellijk kunnen verwerken.

Sensorik4.0®—De ontwikkeling van virtuele onderdelen met Twin Space

Hoe kunnen reële en virtuele machines op efficiënte wijze samenwerken? Op welke manier dragen een digital twin, sensortechnologie en cloud-oplossingen bij tot een batchproductie zonder materiaalafval of batch size 1? Het volledig functionele beursmodel Twin Space laat toe onderdelen eerst virtueel te ontwikkelen en te optimaliseren vooraleer het uiteindelijke product met een druk op een knop te vervaardigen.

Sensordata als dienstverlening

De betrouwbare netwerking van een productieproces voor Industrie 4.0 vereist de uitgebreide implementatie van sensoren met verschillende functionaliteiten. Zo kunnen optische sensoren, ultrasone sensoren of RFID en positioneringssystemen worden ingezet. Het beschikbaar maken van deze informatie via het internet betekent “sensordata als dienstverlening”.

Apps van Neoception vormen de basis voor de overdracht van procesgegevens van industriële sensoren. Werkzaam op standaard gateways zijn zij de software-adapters die de aansluiting van sensorhardware op verschillende cloud-platformen mogelijk maken. Dit zorgt voor een snelle toegang tot het “Internet of Things”.

Sensorik4.0®: Paving the Way for Industrie 4.0

Pepperl+Fuchs begrijpt dat Sensorik4.0® een pionier is voor de vierde Industriële Revolutie: het levert de vereiste data. Een uitstekend voorbeeld van Sensorik4.0® is de optische sensor R100—deze smartsensor wordt gebruikt in Pepperl+Fuchs’ eigen productiefaciliteit in Berlijn. Dankzij zijn IO-Link interface maakt de R100 communicatie tot op sensorniveau mogelijk, wat leidt tot een volledig genetwerkte productiefaciliteit.

PickFinder

Bepaalde Industrie 4.0-scenario’s vereisen een zodanig nauwkeurige voorwerponderscheiding dat conventionele sensoren niet tegen de taak zijn opgewassen. Pepperl+Fuchs’ dochteronderneming VMT Bildverarbeitungssysteme GmbH toont hoe deze toepassingsproblemen worden opgelost door de intelligente detectie en opsplitsing van voorwerpen.

Als voorbeeld evalueert de “PickFinder” kleine chocolaatjes. De chocolaatjes hebben verschillende kleuren en vormen die verdeling en verwijdering uit de kom tot een onoverkomelijke taak maken voor standaard oplossingen. Een combinatie van software en nauwkeurige optische sensoren met een Universele Robot zorgt voor een indrukwekkende demonstratie van flexibele mens-robotsamenwerking, en geeft een voorproefje van toekomstige productieprocessen.

Draadloze, ultrasone sensoren

Ongeacht of het om de detectie van vloeistoffen of bulkgoederen in opslagtanks of silo’s gaat: vulniveaumeting behoort tot de meest courante taken in de automatiseringstechnologie. Het op intelligent wijze hervormen van deze toepassingen voor Industrie 4.0 brengt nieuwe merkvoordelen met zich mee.

Een ultrasone sensor voorzien van een batterij met een lange levensduur van Pepperl+Fuchs stuurt draadloos meetresultaten van verschillende containers via mobiele netwerken naar een cloud van Neoception. Data wordt opgeslagen in de cloud voor een plaatsonafhankelijke interpretatie in SAP’s Connected Goods-applicatie. Hierdoor kunnen meetpunten op afstand worden gemonitord en met elkaar vergeleken voor een diepgaande optimalisering van logistieke en productieprocessen.

IoT voor procesautomatisering

Veldtoestellen in procesinstallaties produceren een eindeloze hoeveelheid bijkomende gegevens, bijvoorbeeld, over hun toestand en omgeving. Dergelijke informatie bleef in het verleden vrijwel onbenut, gezien ze niet naar het besturingsniveau werd overgedragen. Samen met vier partnerbedrijven ontwikkelde Pepperl+Fuchs een oplossing.

Via de WirelessHART adapter BULLET kan data nu direct via een gateway worden verzonden naar de cloud, waar de informatie dan centraal beschikbaar wordt gesteld. Dit betekent dat veldtoestellen ononderbroken kunnen worden gecontroleerd en onderhoudsvereisten tijdig kunnen worden geïdentificeerd en gepland.

Ethernet voor procesautomatisering

Pepperl+Fuchs en verscheidene andere bedrijven ontwikkelen samen de nieuwe "Advanced Physical Layer" (APL), die uitgebreide ethernetcommunicatie in procesautomatisering mogelijk maakt. Veldtoestellen worden via tweedraadskabels rechtstreeks met het ethernet verbonden – gateways zijn niet langer vereist.

Met 10 Mbit/s is deze ethernetverbinding bijna 10.000 keer sneller dan HART. Op deze manier kan data veel sneller worden verzonden en beschikbaar worden gesteld. De overvloed aan informatie die door moderne veldtoestellen en sensoren wordt geleverd, kan ten volle worden benut, wat Industrie 4.0-toepassingen in procesautomatisering mogelijk maakt.

Geavanceerd machinetoezicht

Deze toepassing, ontwikkeld door Pepperl+Fuchs en Cluetec, een systeemautomatiseringsbedrijf, toont een streamingplatform voor sensordata. Het voordeel van dergelijke platforms ligt in de directe verwerking en evaluatie van datastromen van de sensor. Als er een afwijking is van de verwachte waarde, produceren de platforms een waarschuwingsboodschap en kunnen ze zo autonoom hulp aanvragen om het technisch systeem te controleren.

Dit wordt in de toepassing zichtbaar gemaakt door een mechanische lineaire as te monitoren. In geval van een storing, wordt deze door het sensordataplatform geregistreerd en wordt een overeenkomstig signaal gegenereerd – bijvoorbeeld, een boodschap naar een onderhoudstechnicus.

Download whitepaper

Automatisch asset management

Naast pure procesgegevens leveren automatiseringscomponenten die digitaal communiceren een overvloed aan extra informatie die zelden volledig aan de hand van een traditionele machinecontrole wordt geëvalueerd. Door een gateway te gebruiken om toegang tot automatiseringscomponenten op basisniveau te verkrijgen en een gegevensplatform om type- en voorbeeldinformatie te beheren, biedt deze extra informatie al waardevolle bijkomende voordelen voor de veilige werking van machines en bedrijven.

Samen met zijn partners Hilscher Gesellschaft für Systemautomation mbH en SAP SE, stelt Pepperl+Fuchs een demonstratiemodel tentoon dat de voordelen van het centraal beheer van componentengegevens op een dataplatform weergeeft. Hiervoor wordt een eenvoudige automatiseringsfunctie gevisualiseerd met behulp van het Asset Intelligent Network (AIN).

Download whitepaper

Cloud-based Type Verification

Cloud-gebaseerde sensorsystemen bieden intrinsieke voordelen wanneer men gegevens moet vergaren en verwerken van productiesystemen die over een grote oppervlakte verspreid zijn. Het samenwerkingsproject “Cloud-based Type Verification” van SAP en Pepperl+Fuchs demonstreert dit aan de hand van een typische just-in-time toepassing waarbij half-afgewerkte componenten vóór levering door de leverancier worden getest zodat de uiteindelijke verwerking veel efficiënter verloopt.

Tijdens de montage van de lichten op het rijchassis verifieert een industriële, ultrasone sensor of het correct lichttype wordt gebruikt. Met behulp van Pepperl+Fuchs' SmartBridge-technologie wordt hierdoor een track & trace-productieproces in de SAP Cloud in werking gesteld en rechtstreeks naar het overkoepelende SAP Asset Intelligence Network doorgestuurd.

Download whitepaper

Cloud-based Sensor Service

Niveaumeting is een standaard toepassing die in vele industrieën wordt gebruikt. Kleinere machines, die deel uitmaken van onafhankelijke productie-eenheden, ondervinden echter dikwijls nadelen ten gevolge van inefficiënte controles en vulprocedures. De combinatie van Pepperl+Fuchs’ sensoren met de cloud van connectavo biedt een oplossing die een kosteneffectieve planning en volledig geoptimaliseerd beheer van de supply chain creëert.

Met behulp van SmartBridge® worden sensorgegevens in real-time naar de cloud doorgestuurd, waar ze vervolgens worden gevisualiseerd en ter beschikking worden gesteld van andere apparaten en diensten. Om dit te demonstreren, gebruikt een on-demand service de sensordata om een sms naar de verantwoordelijke operator te sturen zodra een kritiek vulniveau wordt bereikt.

Download whitepaper

Dimensional Consistency Check

Door de data van verschillende industriële sensoren te combineren kan de driedimensionale analyse van grote machineonderdelen snel en met indrukwekkende precisie worden uitgevoerd. Reële afmetingen worden onmiddellijk met virtuele ontwerpinformatie vergeleken. Dit beantwoordt aan de vereiste van Industrie 4.0 om digitale informatie vanuit alle fasen van de productiecyclus te kunnen leveren.

Samen met dochteronderneming VMT ontwikkelde Pepperl+Fuchs een applicatie voor de motorassemblage in de automobielindustrie. Verschillende SpinScan-sensoren evalueren de gietmal voor een motorblok op verschillende, kritieke punten en vergelijken deze afmetingen met de respectievelijke CAD-coördinaten. Deze evaluatie zorgt ervoor dat afwijkingen worden ontdekt voordat het dure gietproces van start gaat.

Download whitepaper

Overall Equipment Effectiveness

In samenwerking met Software AG en TE Connectivity ontwikkelde Pepperl+Fuchs een applicatie die visualiseert hoe de beschikbaarheid van productielijnen en productieprocessen aanzienlijk kan worden verbeterd met behulp van IT-systemen. In dit scenario sturen twee voorbereidende productieprocessen hun halffabrikaten op tijd naar het doelproces.

Hiervoor zijn slechts een klein aantal genetwerkte, industriële componenten vereist (bijv. SmartBridge). Bovendien kunnen deze componenten met weinig moeite in bestaande toepassingen worden geïntegreerd. Hier genereren ze bijkomende procesgegevens die het IT-systeem bijkomende voordelen opleveren. Deze voordelen omvatten alles van eenvoudige procesoptimalisaties tot kwaliteitscontroles en onderhoudsschema’s.

Download whitepaper

Contact