Servisní linka pro průmyslové snímače
Servisní linka ochrany před výbuchem

WirelessHART

Technologie WirelessHART využívá pásmo 2,4 GHz – bezlicenční a používané celosvětově – jako přenosové médium pro několik rádiových technologií, včetně WLAN, Bluetooth a ZigBee. Ale WirelessHART je více než jen varianta sítí WLAN.

Technologie WirelessHART využívá síť topologie flat mesh, kde všechny rádiové stanice (provozní zařízení) vytvářejí síť. Každá zúčastněná stanice slouží současně jakozdroj signálu a opakovač. Původní vysílač zasílá zprávu do nejbližšího zařízení, které ji předává dál, dokud nedorazí do základní stanice a platného přijímače. V inicializační fázi se navíc aktivují alternativní trasy. Pokud zpráva nemůže být přenesena určitou cestou, například z důvodu překážky nebo závady přijímače, je automaticky předána alternativní trasou. Kromě zvětšení dosahu sítě tak topologie flat mesh poskytuje redundantní komunikační trasy, které zvyšují spolehlivost.

Komunikace v síti Wireless Network je koordinována metodou TDMA (vícenásobný přístup s časovým dělením), která zajišťuje synchronizaci účastníků sítě v časovém rámci 10 ms. Výsledkem je velmi spolehlivá (bezkolizní) síť a zkrácení časů zavádění a prodlevy, kdy musí být stanice aktivní.

Aby nedocházelo k rušení, používá WirelessHART také FHSS (přeskakování mezi frekvencemi v rozprostřeném spektru). Všech 15 kanálů definovaných v IEEE802.15.4 je využíváno paralelně a WirelessHART používá FHSS k „přeskakování“ mezi těmito kanály. Kanály, které se již používají, jsou blokovány, aby nedocházelo ke kolizím s jinými bezdrátovými komunikačními systémy.

Kombinace 10ms synchronizace a 15 kanálů umožňuje provádět 1500 komunikací za sekundu.Síť WirelessHART s topologií mesh