Servisní linka pro průmyslové snímače
Servisní linka ochrany před výbuchem

Detekce polohy ramp a osobních plošin

Společnost U-Lift AB se rozhodla pro senzory náklonu F99

Když dojde na bezpečnost vozíčkářských plošin a ramp, důvěřuje švédská společnost U-Lift AB řadě senzorů náklonu F99 společnosti Pepperl+Fuchs. Společnost U-Lift AB se zabývá problémy vozíčkářů a invalidů, kteří se ve svém každodenním životě často setkávají s významnými překážkami. Společnost vyrábí vozíčkářské plošiny a rampy pro minibusy, dodávky a kolejová vozidla, které mají vozíčkářům usnadnit cestování. V oblasti dodávek má společnost U-Lift ve Skandinávii již vedoucí postavení na trhu.

Společnost U-Lift uplatňuje inovativní přístup. Osobní plošina se montuje z vnější strany vozidla a nezabírá tak žádný vnitřní prostor. Pasažéři mohou cestovat pohodlně a bez omezení. Plošiny také nabízí pasažérům vysokou úroveň bezpečnosti, stability a velkou nosnost.Plošiny pro vozíčkáře a rampy od švédské společnosti U-Lift AB umožňují bezpečné nastupování, vystupování a cestování s invalidním vozíkem.

Implementace

Senzory náklonu Pepperl+Fuchs zajišťují spolehlivé vyrovnání vozíčkářských ramp a plošin, aby se zabránilo rizikům při nastupování a vystupování z vozidel.
Senzory náklonu Pepperl+Fuchs zajišťují spolehlivé vyrovnání vozíčkářských ramp a plošin, aby se zabránilo rizikům při nastupování a vystupování z vozidel.

Společnost U-Lift hledala spolehlivé řešení, které by automaticky zajistilo, že plošina zůstane ve vodorovné poloze za všech okolností. Ve snaze zajistit vyrovnání a stabilitu rampy i na nerovných a nakloněných parkovištích se společnost U-Lift rozhodla pro řadu F99 senzorů náklonu od společnosti Pepperl+Fuchs. Ty vždy zaručí vodorovnou polohu rampy a zabrání nebezpečnému naklonění.

Senzory náklonu F99 se montují přímo na rampu. Bez ohledu na to, jestli vozidlo stojí z kopce, do kopce nebo je při parkování nakloněné na stranu, spouštění probíhá vždy ve svislém směru, aby se zabránilo riziku překocení.


Přínos pro zákazníky

Na společnost U-Lift obzvlášť zapůsobila vysoká odolnost a nepropustnost senzoru náklonu F99.

  • Montuje se přímo na plošinu vně vozidla
  • Vysoká ochrana IP69K – vhodné pro venkovní aplikace
  • Dlouhá životnost
  • Certifikace e1, která umožňuje použití produktu ve veřejné dopravě