Servisní linka pro průmyslové snímače
Servisní linka ochrany před výbuchem

Přeprava desek s tištěnými spoji

Detekce desek s tištěnými spoji pomocí ultrazvukových senzorů

Senzor s přímou detekcí F77 má široký vyzařovaný kužel, aby vytvořil měřicí rozsah od 20 do 250 mm a byla tak možná spolehlivá detekce procházejících desek s tištěnými spoji
Senzor s přímou detekcí F77 má široký vyzařovaný kužel, aby vytvořil měřicí rozsah od 20 do 250 mm a byla tak možná spolehlivá detekce procházejících desek s tištěnými spoji
Elektronika – tedy i desky s tištěnými spoji – představuje neodmyslitelnou součást prakticky všech dnešních přístrojů, od moderních chytrých telefonů a domácích spotřebičů po auta, v kterých jezdíme. Desky s tištěnými spoji představují tlukoucí srdce všech zařízení a je třeba s nimi zacházet s mimořádnou péčí. Ultrazvukové senzory pomáhají spolehlivě řídit výrobní procesy těchto velmi citlivých desek s tištěnými spoji. Kvůli extrémním prostorovým omezením, která v těchto aplikacích výroby převážně panují, je miniaturní senzor F77 ideálním řešením. S výškou pouhých 31 mm a šířkou 12 mm se perfektně vejde pod pásový dopravník.

Malý ultrazvukový senzor s velkým vyzařovaným kuželem

Senzor s přímou detekcí F77 používá široký vyzařovaný kužel ke generování měřicího rozsahu 20–250 mm, což umožňuje spolehlivou detekci desek s tištěnými spoji při průchodu. Desky s tištěnými spoji by měly vstupovat do vyzařovaného kužele ultrazvukového senzoru v tak svislém úhlu, jak je to jen možné, aby se zajistil spolehlivý odraz zvukových vln. Je třeba vypočítat vhodnou vzdálenost mezi deskou s tištěnými spoji a senzorem, aby se eliminovalo riziko, že zvýšené součásti desky s tištěnými spoji přesáhnou do slepé zóny senzoru. Pokud se zvětší měřicí vzdálenost, je nutné počítat s rozptylem vyzařovaného kužele.


Ultrazvuková technologie pro ještě vyšší spolehlivost

Ultrazvukové senzory poskytují spolehlivý spínací signál, i když se musí vyrovnat s reflexními povrchy, které ve skutečnosti skvěle odrážejí zvukové vlny. Prohlubně v deskách s tištěnými spoji, které způsobují tolik problémů optickým senzorům, nejsou díky šířce promítacího kužele významné. Využití ultrazvukové technologie v rámci nového miniaturního designu nabízí celou řadu výhod.


Provoz systémů bez poruch a nutnosti údržby

Integrací drobného senzoru F77 do své aplikace dosáhnete toho, že váš systém bude fungovat bez poruchy a nutnosti údržby. Ultrazvukový senzor i nadále poskytuje spolehlivý spínací signál a dokonale potlačuje pozadí navzdory reflexním povrchům a prohlubním desek s tištěnými spoji. Vzhledem k mimořádným prostorovým omezením v pásovém dopravníku představuje miniaturní senzor F77 dokonalé řešení zaručující bezpečný a spolehlivý provoz vašeho výrobního zařízení.


Ultrazvukový senzor i nadále poskytuje spolehlivý spínací signál a dokonale potlačuje pozadí navzdory reflexním povrchům a prohlubním desek s tištěnými spoji

Přehled výhod

  • Velmi malá konstrukce s miniaturní slepou zónou pro stísněné montážní podmínky
  • Snadná instalace a uvedení do provozu
  • Spolehlivá detekce reflexních předmětů bez ohledu na materiál
  • Vysoká odolnost vůči stlačenému zvuku a továrnímu hluku
  • Provoz systémů bez poruch a nutnosti údržby
  • Kompatibilita s pouzdry optických modelů s vysokou frekvencí spínání

Soubory PDF ke stažení: Průvodci technologiemi ultrazvukových senzorů