Servisní linka pro průmyslové snímače
Servisní linka ochrany před výbuchem

RFID pro maximální efektivitu

Zvýšená produktivita a spolehlivé procesy

V oblasti interní logistiky je efektivita prioritou číslo jedna. Zboží je třeba distribuovat rychle a spolehlivě a odesílat na místo určení bez jakýchkoli chyb v alokaci. Nová generace čtecí/zapisovací hlavy UHF F190 přináší množství příležitostí pro sektor logistiky a automobilový průmysl.

F190 – kompaktní a všestranná
Kompaktní hlava F190 ohromuje typickým čtecím dosahem 0,2 až 1,5 metru. Díky robustní technologii je možné ji používat v široké řadě aplikací a odolává i těm nejméně příznivým okolním podmínkám. A protože je hlava F190 kompatibilní s celou řadou produktů IDENTControl, je snadné zjednodušit integraci systému UHF do vašich procesů.

Čtení více tagů pro vyšší efektivitu
Pomocí čtení více tagů je možné zjistit současně několik produktů v kontejneru. Díky tomu se zároveň zmenšuje složitost procesu a zkracuje doba zpracování.

Mimořádně hospodárné štítky UHF se připojují přímo k produktům. Když se tyto štítky UHF dostanou do čtecího pole hlavy F190, přenesou se informace štítku do čtecí hlavy a poté do rozhraní IDENTControl. Zatímco dříve se data přenášela do každého štítku jednotlivě, hlava F190 přenáší data ve svazcích. To umožňuje přenos informací až ze 40 tagů do čtecí hlavy v jediném kroku.Čtecí/zapisovací hlava F190 umožňuje simultánní čtení tagů ve sdruženém formátu, což snižuje režijní náklady na komunikaci a zvyšuje efektivitu.

Selektivní čtecí dosah pro bezpečné procesy
automobilovém průmyslu představují produktivita a spolehlivost nejvyšší prioritu. Mnoho výrobních kroků se provádí souběžně ve velmi omezených prostorech. Selektivní čtecí dosah hlavy F190 je možné snadno odladit a eliminovat tak vliv jiných procesů v blízkosti.

Zapisovací funkce hlavy F190 umožňuje modifikovat informace na tazích, a fázovat tak výrobní kroky. Čtecí/zapisovací hlava řídí proces sestavování karosérií aut pomocí příslušných dílů určených pro příslušný model. Sada tagů poskytuje klíčová data systému řízení výroby, takže se u každého vozidla používají při sestavování patřičné díly.Čtecí/zapisovací hlava F190 přijímá klíčová data o modelu, barvě a jednotlivých součástech, jako jsou sedadla či pneumatiky, prostřednictvím tagu na karosérii automobilu. Podle toho pak čtecí/zapisovací hlava odesílá vozidla na správné místo určení.

Stručný přehled nejzajímavějších produktů

  • Současně čte až 40 tagů
  • Kompaktní a robustní pouzdro se může používat v náročných okolních podmínkách
  • Softwarově nastavitelný čtecí dosah zvyšuje bezpečnost procesu
  • Snadná integrace do stávajících systémů IDENTControl

Navštivte RFID Hub

Navštivte náš „RFID Hub“ – speciální web se znalostní databází pro RFID. Získejte odpovědi na často kladené dotazy a informace o typických aplikacích RFID…