Servisní linka pro průmyslové snímače
Servisní linka ochrany před výbuchem

Základní chemikálie

Chemická továrna vyrábí základní chemikálie
Chemická továrna vyrábí základní chemikálie

Petrochemické a anorganické chemikálie
Mezi základní chemikálie patří petrochemické a anorganické chemikálie. Mezi petrochemické chemikálie patří některé základní suroviny, jako jsou etylén, propylén, butadien, toluen, xyleny nebo metanol. Anorganické chemikálie, jako je čpavek, hydroxid sodný, kyselina sírová, chlór, síra, soda, bróm, flór nebo fosfor, jsou rovněž základní chemikálie.

Provoz chemického závodu
Nové průmyslové trendy, složité provozní podmínky, bezpečnost nebo přísné normy na ochranu životního prostředí jsou faktory, které ztěžují provoz chemických závodů. Společnost Pepperl+Fuchs těmto procesům rozumí a má ty pravé produkty pro splnění potřeb chemického průmyslu.