Servisní linka pro průmyslové snímače
Servisní linka ochrany před výbuchem

Ukaž mi svůj kód a já ti řeknu, kdo jsi – univerzální čtečka kódů ODV120

Proč je dohledatelnost tak důležitá?

Pro každou výrobní společnost má plynulá výroba zásadní význam. Ale co když výroba neběží tak hladce, jak se plánovalo, a je třeba vadné produkty stáhnout k opravě? Pomineme-li potenciálně poškozenou pověst, stažení výrobků může znamenat významné náklady...


Univerzální čtečka kódů ODV120
Univerzální čtečka kódů ODV120

Univerzální čtečka kódů ODV120 umožňuje komplexní sledování jednotlivých součástí. Sledování výrobku je důležité především v sektoru dodavatelů dílů pro automobily.

Pokud dojde k závadě na vozidle, například desky s tištěnými spoji v řídicí elektronice brzdového systému, výrobce by měli mít možnost rychle identifikovat příslušné součásti a dohledat celý jejich výrobní proces. Nutné je také přesné definování konkrétních vozidel, která jsou vybavena vadnými součástmi. Potenciální náklady na stažení výrobku je možné významně snížit.Univerzální čtečka kódů ODV120 umožňuje komplexní sledování jednotlivých součástí v automobilovém průmyslu

Použití

Aby se zajistila dohledatelnost, jsou všechny součásti vybaveny štítky obsahujícími individuální datové sady, například číslo položky, umístění produktu, čas, datum či sériové číslo.

Obdobně, jako se na štítcích vytváří tento otisk, univerzální čtečka kódů ODV120 simultánně kódy načítá. Pomocí optické identifikace je možné výrobky před vstupem do rozřazovacích strojů nebo před či po specifických testovacích krocích jedinečně označit.


Výhody univerzální čtečky kódů ODV120

  • Čte všechny standardní stacionární i pohyblivé čárové kódy a kódy 2D
  • Identifikace štítku v libovolné poloze ve směru pohybu
  • Velké čtecí okno čte nejrůznější velikosti kódů
  • Velká hloubka ostrosti pro čtení kódů v různých vzdálenostech při jediném nastavení
  • K dispozici je kompaktní plastové pouzdro
  • Rozhraní Ethernet umožňuje jednoduchou obsluhu pomocí webového prohlížeče