Servisní linka pro průmyslové snímače
Servisní linka ochrany před výbuchem

Inteligentní doplňování zásob u systémů Kanban pomocí technologie RFID

Řetězec zásobování komplexních montážních systémů je možné snadno automatizovat pomocí průmyslových řešení RFID

Čtecí/zapisovací hlava RFID F61 byla navržena tak, aby vyhovovala potřebám manipulace s materiály. Tenké provedení pouzdra z ní dělá ideální pomůcku pro regály Kanban.
Čtecí/zapisovací hlava RFID F61 byla navržena tak, aby vyhovovala potřebám manipulace s materiály. Tenké provedení pouzdra z ní dělá ideální pomůcku pro regály Kanban.

Použití
Moderní výrobní koncept na bázi „push“ se systémem Kanban zjednodušuje předvídání poptávky a všechny nezbytné díly se doplňují automaticky. Tvoří se malé a flexibilní montážní jednotky. V kombinaci s vhodnými montážními pokyny produkují výrobky nejvyšší kvality bez nutnosti dalších surových materiálů.

Cíl
Velmi efektivní výroba produktů složených z velkého množství dílů a součástí, které je možné smontovat do velkého počtu variant výrobku.

Požadavky
Zásobníky s díly se identifikují automaticky a spolehlivě pomocí tagu RFID. Tato identifikace musí být možná i v procesech, kde se zpracovávají kovové součásti. Poptávku na doplnění zásob je nutné zjišťovat automaticky. Všechna montážní pracoviště jsou propojena s ovladačem linky pomocí sítě Ethernet.

Výhoda pro zákazníky
Nezbytné díly jsou vždy k dispozici na místě linky. Odpadá nutnost ručního objednávání. Souvislost mezi zásobníky a díly je automatická a bezchybná.Doplňování zásob se aktivuje ihned, když se z police vyjme prázdný zásobník. Předběžné procesy se aktivují just-in-time.

Co se realizuje

Malé díly se ukládají do zásobníků vybavených technologií RFID a jsou dočasně uloženy v policových systémech s integrovanými čtecími body RFID. Tag RFID se používá k bezpečnému „nalezení“ libovolného dílu v rámci regálu. Vyjmutí prázdného zásobníku aktivuje zprávu o nutnosti doplnění zásob materiálu.

Prázdné zásobníky se znovu vrátí do zásobovacího procesu v uzavřené smyčce. Protože se identifikují načtením tagu RFID, proces doplnění zásob je bezpečný a zajišťuje, že se k montážní lince dostanou správné díly. Protože se doplnění zásob aktivuje hned, když se prázdný zásobník vyndá z police, aktivují se předběžné procesy just-in-time.

Tam, kde dříve byly potřeba papírové průvodky a vizuální kontrola, se nyní vše odehrává automaticky a bezchybně díky technologii RFID.Zásobníky dílů se identifikují automaticky a spolehlivě pomocí tagů RFID

Přehled výhod

  • Tenká čtecí/zapisovací hlava RFID se snadno integruje do policových systémů Kanban.
  • Zajištění dostupnosti materiálů na místech jejich doplňování snižuje riziko nákladných prostojů systému
  • Spuštění objednávky just-in-time optimalizuje okamžitě dostupné zásoby

Navštivte RFID Hub

Navštivte náš „RFID Hub“ – speciální web se znalostní databází pro RFID. Získejte odpovědi na často kladené dotazy a informace o typických aplikacích RFID…