Servisní linka pro průmyslové snímače
Servisní linka ochrany před výbuchem

Vícepaprskový LED snímač R2100 vytváří nové příležitosti pro nejrůznější aplikace [film]


Vícepaprskový LED snímač R2100 posouvá hranice možností o krok dál tím, že kombinuje technologii Pulse Ranging TechnologyUltra-IR LEDvícepaprskovým skenováním. Několikanásobné vysílače s LED, uspořádané v řadě vedle sebe, zajišťují dvourozměrné měření povrchu jedenácti světelnými body. To zaručuje spolehlivou detekci jakéhokoliv povrchu, bez ohledu na tvar nebo texturu.

R2100 vytváří nové příležitosti pro nejrůznější aplikace, např. v mobilních zařízeních, interní logistice nebo strojírenství.


Nejzajímavější produkty

  • PRT poskytuje spolehlivé a přesné informace o naměřené vzdálenosti
  • Ultra-IR LED zaručují vysoký výkon a dlouhou životnost
  • Absence pohyblivých dílů zvyšuje odolnost při použití v náročném prostředí
  • Měření 2D s vícepaprskovým skenováním
  • Několikanásobné vysílače širokých paprsků zajišťují spolehlivou detekci objektů bez ohledu na texturu jejich povrchu
  • Nízká spotřeba elektrické energie snižuje provozní a konstrukční náklady spojené s energiemi
  • Rychlá odezva pro rychlé procesy