Servisní linka pro průmyslové snímače
Servisní linka ochrany před výbuchem

Detekce vozidel v závorových systémech s ultrazvukovými senzory

Ultrazvukové senzory řídí zavírání závor

Ultrazvukové senzory řady Varikont L2 jsou díky kompaktnímu provedení ideální pro montáž do skříní závorových systémů
Ultrazvukové senzory řady Varikont L2 jsou díky kompaktnímu provedení ideální pro montáž do skříní závorových systémů

Na parkovištích a v parkovacích garážích se provádí kontrola vstupu pomocí závorových systémů. Závora se nesmí zavřít, když je pod ní vozidlo. Ultrazvukové senzory jsou pro řízení tohoto procesu velmi vhodné. Detekují objekty bez ohledu na typ a barvu vozidla a sledují celý prostor pod závorou.

Ultrazvukové senzory se snadno montují do skříní závorového systému. Pokud je u sebe v blízkosti nainstalováno více závor, musí být ultrazvukové senzory vzájemně synchronizované, aby nedocházelo k vzájemnému rušení.

Při montáži a nastavování směru senzorů zajistěte, aby zařízení byla nainstalována v dostatečné vzdálenosti od země (v případě potřeby mírně směrem vzhůru) a aby se vyzařovaný kužel nedotýkal země. Správná montážní výška je důležitá zejména při výkyvech teplot mezi zimou a létem, protože se vyzařovaný kužel s klesající teplotou zvětšuje.

V případě potřeby zmenšete vyzařovaný kužel pomocí parametrizačního softwaru. Pokud je závorový systém umístěn ve venkovním prostředí, musí být ultrazvukové senzory vhodné pro toto prostředí.


Bezpečný průjezd s ultrazvukovými senzory

Ultrazvukové senzory detekují vozidla pod závorou spolehlivě a bez ohledu na barvu. Tato bezpečnostní funkce brání poškození vozidla tím, že nedovolí zavření závory, pod níž se nachází vozidlo.

Díky vyzařovanému kuželu a jeho sledovanému prostoru jsou spolehlivě detekoványmenší objekty nebo jiné než ploché části vozidel, jako jsou například zadní nosiče motocyklů nebo jezdci na motocyklu.Ultrazvukové senzory detekují objekty bez ohledu na typ a barvu vozidla a sledují celý prostor pod závorou

Přehled výhod

  • Jednoduché řízení závorových systémů
  • Spolehlivá detekce vozidel
  • Prevence poškození
  • Snadná montáž do skříně závorového systému
  • Robustní senzory s dlouhou životností

Soubory PDF ke stažení: Průvodci technologiemi ultrazvukových senzorů