Servisní linka pro průmyslové snímače
Servisní linka ochrany před výbuchem

Generátor náhradních kódových pásků

Polohovací systém PGV (Position Guided Vision)

Potřebujete rychle náhradu za poškozený kódový pásek? Použijte náš generátor náhradních kódů. Zadejte počáteční hodnotu poškozeného kódu v metrech a délku (metry) poškozené sekce, kterou potřebujete vyměnit, nebo číslo značky. Bude vygenerován tisknutelný soubor PDFnáhradním kódem pro rychlou opravu!

 
Vstup: Kód "markeru"
 
 
Vstup: „Řídicí kód“ kódového pásku
 

Praktické tipy

  • Před tiskem zkontrolujte nastavení tiskárny. Náhradní kódové sekce jsou opatřeny měřítkem, aby bylo zajištěno, že vytištěné obrázky se budou shodovat s velikostí původního kódu.
  • Vytiskněte náhradní kódové sekce / náhradní značky, poté je vyřízněte, spojte a sestavte segmenty.
  • Vytištěný papír nenahrazuje náš odolný kódový pásek z výroby! Objednejte náhradní trvalé kódové pásky u společnosti Pepperl+Fuchs.