Servisní linka pro průmyslové snímače
Servisní linka ochrany před výbuchem

Sedm typů kabelů pro průmyslové aplikace

2015-07-02

Sensor cables
Mechanické a chemické vlastnosti plášťů kabelů jsou zásadní pro spolehlivý provoz závodu

Neexistují dvě stejné aplikace. Každá instalace má své vlastní sady požadavků. Všechny instalace ale mají společné to, že pro spolehlivý provoz je zásadní výběr senzorů, snímačů a kontrolních jednotek.

Dalším důležitým faktorem pro úspěch každé průmyslové aplikace jsou mechanické a chemické vlastnosti připojovacích technologií. Pepperl+Fuchs nabízí komplexní přehled sedmi nejčastěji používaných typů průmyslových kabelů.V mnoha aplikacích musejí kabely odolat intenzivním vysokým teplotám a jiskrám ze svařování

1. PVC kabel – pevný a úsporný

Kabel s PVC plášti jsou určeny k používání v prostředích vystavených mírnému mechanickému namáhání a jsou obzvláště vhodné pro použití v potravinářském průmyslu. PVC kabely mají střední mechanickou pevnost a nabízejí dobrou odolnost vůči různým chemickým látkám.

Typické použití: potravinářský průmysl


2. PUR kabel – odolný a vysoce flexibilní

Pro kabely s PUR plášti je typická jejich dlouhodobá flexibilita, která je vyžadována pro nepřetržité použití v obráběcích strojích. Díky vysoké mechanické pevnosti a dobré odolnosti vůči chemickým látkám a oleji tyto kabely snadno zvládají vlivy opotřebení ve většině průmyslových aplikací.

Typické použití: obráběcí stroje, technologické celky, montážní linky, výrobní linky


3. PUR U kabel – vysoce flexibilní s osvědčením UL

Tažné řetězy, otočné čepy, rotační stoly… všude tam, kde jsou provozní podmínky obzvláště náročné, nabízejí řešení tyto vysoce flexibilní kabely s PUR U plášti. Kromě velmi vysoké mechanické pevnostiodolnosti vůči oleji jsou také vysoce ohnivzdorné.

Typické použití: obráběcí stroje, technologické celky, montážní linky, výrobní linky


4. PUR A – odolný vůči jiskrám ze sváření

Kabely s PUR A plášti jsou alternativou k ozářeným PUR kabelům. Vedle mechanické pevnostiodolnosti vůči chemikáliím a oleji jsou samozhášivé a odolné vůči jiskrám ze svařování. Díky tomu jsou ideální pro používání v automobilovém průmyslu. Kromě toho, že mají odolnou konstrukci, se také snadněji recyklují než ozářené pláště.

Typické použití: automobilový průmysl


5. POC kabel – speciálně pro oblasti svařování

Když jsou kabely ve vaší aplikaci občas vystaveny jiskrám ze svařování nebo se nacházejí v bezprostřední blízkosti svářecích procesů, jsou pro vás správnou volbou kabely s POC plášti. Díky extrémní mechanické pevnosti, tepelné odolnosti do 150 °C trvalé provozní teplotě a schopnosti odolat i horkým svarovým struskám je lze používat v prostředích, kde by ostatní typy kabelů vysoké teplotě neodolaly.

Typické použití: automobilový průmysl, svařovací buňky, ocelářský průmysl


6. STOOW kabel – navržený pro americký trh

Jako vysoce odolná PVC sloučenina nabízí STOOW zvláště silné vodičeodolný vnější plášť pro automobilový průmysl. Odolnost vůči chemickým látkám a oleji se pojí se zatížitelností do 600 V a dostupností se 7/8palcovými konektory pro připojení senzorů se střídavým napájením.

Typické použití: automobilový průmysl


7. PUR OD plášť kabelu – pro drsné venkovní aplikace

PUR OD kabely jsou velmi robustní a lze je používat v širokém rozpětí teplot od -50 °C do +105 °C. Jsou odolné vůči ultrafialovému světlu, mořské vodě, oleji a naftě. Díky vysoké mechanické pevnostiohnivzdornosti jsou tyto kabely s osvědčením UL vhodné pro téměř všechny náročné venkovní aplikace. Používají se převážně v oblasti mobilních zařízení.

Typické použití: mobilní zařízení, venkovní aplikace