Servisní linka pro průmyslové snímače
Servisní linka ochrany před výbuchem

Magnetické rotační snímače zajišťují synchronizovaný pohyb válečků v tiskařských lisech

Každý den si milióny lidí kupují a čtou noviny. Aby to bylo možné, musí tiskařské lisy běžet bez přerušení plnou rychlostí. Je důležité, aby byla výroba spolehlivá a bezproblémová. Výkonné magnetické rotační snímače tento vysokorychlostní proces zajistí.Výkonné magnetické rotační snímače zajišťují spolehlivou a bezproblémovou funkci v tiskařských lisech.

Využití

Při tisku novin probíhá papír ofsetovými lisy rychlostí přibližně 50 km/h. Při této rychlosti musí být pohyb početných válečků koordinován s absolutní přesností, aby se zajistilo, že pás papíru se nepřetrhne nebo nezmačká, a že budou informace vytištěné na správném místě. Jakékoli odchylky ohrožují celý proces tisku.


Cíl

Tiskařské lisy patří mezi nejsložitější a nejdražší stroje, které existují. Pro zajištění návratnosti pořizovacích nákladů je nutné provozovat tyto lisy s co nejmenšími výpadky. Časy údržby je třeba minimalizovat. V těchto lisech se otáčeníválečkůsleduje pomocí rotačních snímačů. Přes silné vibrace a trvale přítomný inkoustový prach musí zůstat rotační snímače při provozu jak přesné, tak spolehlivé.


Řešení

Magnetický rotační snímač řady ENA58IL
Magnetický rotační snímač řady ENA58IL

Řada ENA58IL společnosti Pepperl+Fuchs je první řadou magnetických rotačních snímačů, které splňujípožadavkyvysokovýkonných tiskařských lisů. Díky jejich odolnosti vůči nárazům a vibracím a schopnosti odolávat náročným podmínkám prostředí nečistot a prachu jsou vysoce spolehlivé. Snímač Wiegand umožňuje kompaktnější konstrukci a eliminuje potřebu převodů.


Výhody

Díky krátké době cyklu, která je kratší než 80 mikrosekund, jsou magnetické rotační snímače řady ENA58IL ideálním řešením pro vysokorychlostní provoztiskařských lisech. S přesností 0,1 stupně a 16bitovým rozlišením poskytují magnetické rotační snímače přesná data o poloze, což zajišťuje synchronizovaný chod válečků. Zařízení generují indukční napětí při každé otáčce osy, které dodává energii do elektroniky. Tím se eliminuje potřeba vestavěné baterie, která by musela být pravidelně vyměňována. Díky této vlastní energii jsou magnetické rotační snímače schopné poskytovat přesná data o poloze i v případě výpadku elektřiny. Lis tak může pokračovat v chodu okamžitě po restartování, bez jakékoli rekalibrace. Rozhraní pro SSI, EtherCAT, PROFIBUS, PROFINET a CANopen dále zajišťují hladkou komunikaci.


Stručný přehled

  • Vysoký stupeň přesnosti a vysoké rozlišení pro synchronizovaný chod válečků
  • Extrémně robustní, nepodléhající opotřebení, bezúdržbový
  • Žádné výpadky způsobené senzory
  • Přesná poloha bodu poskytovaná i v případě výpadku elektřiny, umožňující okamžitý restart
  • Široká nabídka rozhraní (EtherCAT, PROFINET, SSI, PROFIBUS, CANopen)