Servisní linka pro průmyslové snímače
Servisní linka ochrany před výbuchem

Automatizace systémů pro manipulaci s materiálem pro letiště s AS-Interface

Na mezinárodních letištích se denně manipuluje s tisíci kusů zavazadel. Navzdory velkému počtu kufrů a zavazadel, která je všechna třeba po letu vydat jejich majiteli, jsou nesprávně umístěné brašny výjimkou. Automatizované systémy pro manipulaci s materiálem zajišťují, aby se každé zavazadlo dostalo tam, kam patří Efektivní součástí těchto systémů pro manipulaci se zavazadly jsou řešení AS-Interface společnosti Pepperl+Fuchs.


Využití

Délka systémů pro manipulaci se zavazadly na mezinárodních letištích může dosahovat až 30 km i více. Po celé trase jsou nainstalovány stovky snímačů a tisíce senzorů sloužících k detekci, identifikaci, kontrole a vedení zavazadel od stanoviště odbavení do odletové brány. Rozšíření systému je často třeba provést za normálního provozu letiště. Specifické řídicí systémysběrnicové systémy použité u takto rozsáhlých instalací se navíc na jednotlivých kontinentech liší. U těchto druhů aplikací jako technologie instalace vyniká AS-Interface. Samotná technologie připojení je relativně jednoduchá. Neexistují žádná omezení topologie nebo délky síťového kabelu. Jediný plochý kabel slouží k vysílání bezpečnostníchstandardních (nezabezpečených) signálů i k napájení. Kromě toho není potřeba vést redundantní vedení, díky čemuž je možné u rozsáhlých instalací dosáhnout významných úspor nákladů.


Cíl

Cílem je propojit senzory a snímače instalované podél systémů pro manipulaci s materiálem a na skluzech pro zavazadla pomocí flexibilního a nákladově efektivního řešení. Takové řešení musí zahrnovat i možnost snadné integrace nových modulů. K těmto systémům lze do jisté míry přistupovat během aktivního provozu. Z tohoto důvodu musí být k dispozici bezpečnostní komponenty, například nouzové vypínače. Konečným cílem je dosáhnout v síti napájení i vysílání bezpečnostních signálů tohoto typu a nezabezpečených signálů bez potřeby samostatného elektrického vedení. 


Řešení

Modul G11 pro AS-Interface nabízí vysokou úroveň flexibility.
Modul G11 pro AS-Interface nabízí vysokou úroveň flexibility.

Jako řešení jsou v závislosti na dané funkci a instalaci použity dvojité gateway společnosti Pepperl+Fuchs s integrovaným bezpečnostním monitorem. Plochý kabel AS-Interface je veden v montážní liště na systému pro manipulaci s materiálem. Moduly jsou připojeny buď přímo na plochém kabelu, nebo pomocí připojovacích skříněk AS-Interface. Na základě specifického požadavku výrobce vybavení společnost Pepperl+Fuchs vyvinula pro AS-Interface modul senzor/snímač G11. Tento modul lze k AS-Interface připojit pomocí plochého kabelu nebo konektorové zástrčky M12, což nabízí vysokou úroveň flexibility a snižuje počet komponent AS-Interface vyžadovaných v rámci jedné instalace. Je zaveden standardizovaný proces pro řešení instalace. Tento proces je stejný u vstupního modulu 4I i u vstupně-výstupního modulu 4I/4O. Zakončovací člen G10 s několika impedancemi účinně rozšiřuje segment AS-Interface na 200 m a nabízí nákladově efektivní řešení.


Výhody

Modul G10 rozšiřuje segment AS-Interface.
Modul G10 rozšiřuje segment AS-Interface.

Ke snadné přípravě široké škály dopravníkových systémů a jejich adaptaci na místě použití je třeba jen několik komponent. Mechanismus pro vysílání signálů z bezpečnostních komponent tvoří integrální součást systému. Ve většině případů jsou bezpečnostní signály jednoduše vysílány pomocí AS-Interface a vyhodnocovány v centrálním bezpečnostním řídicím systému. AS-Interface tak významně urychluje proces sestavení rozsáhlých systémů pro manipulaci s materiálem a složitých systémových struktur. Zvyšuje se tak produktivita systémů pro manipulaci se zavazadly a současně dochází k výrazným úsporám elektrického vedení.


Stručný přehled

  • Efektivní elektrické vedení s integrací zabezpečených signálů
  • Decentralizované flexibilní řešení pro velké sítě
  • Otevřené řešení systému lze připojit ke všem běžným sběrnicovým systémům používaným po celém světě
  • Snadná instalace díky volné topologii
  • Nákladově efektivní instalace

elektronický zpravodaj

Přihlaste se k odběru našeho elektronického zpravodaje a získávejte pravidelně zprávy a zajímavé informace ze světa automatizace.

Odebírat
AS-Interface – sortiment

Seznamte se s kompletním sortimentem našich produktů AS-Interface.