Servisní linka pro průmyslové snímače
Servisní linka ochrany před výbuchem

1. Hodnocení rizika a snížení rizika

Zařízení, která spadají pod směrnici o strojních zařízeních, ve většině případů vystavují uživatele rizikům, která vyplývají z mechanického pohybu částí. Velmi dobrým příkladem jsou nebezpečí spojená s používáním robotů na pracovišti. Tyto roboty jsou naprogramovány tak, aby se jejich části pohybovaly po určitých drahách. Tyto pohyby vykonávají tak důsledně a rychle, že mohou zranit osoby stojící v dráze pohybu. Omezení takového nebezpečí je zpravidla řešeno mechanickými zábranami, například oplocením. Pokud pracovníci potřebují pracovat společně s roboty, vzniká riziko, které lze omezit elektronickými prostředky, jako jsou bezpečnostní světelné závory, které zastaví pohyb jakmile pracovník vstoupí do nebezpečné zóny v nesprávný okamžik. Zařízení, která společnost Pepperl+Fuchs dodává pro takové aplikace, sama většinou nemají žádné pohyblivé díly, avšak jsou součástí bezpečnostních smyček, kde musí být takový pohyb omezen.

Hlavním rozdílem pro svět norem SIL je, že strojní směrnice kladou větší důraz na hodnocení rizika, které je popsáno obsáhleji. Závody a strojní zařízení mohou představovat bezpečnostní riziko pro celou dobu životnosti. Problémem je identifikovat všechna rizika a žádné nepřehlédnout.

Hodnocení rizika je opakovaný proces a musí být aplikováno na všechna nebezpečí a rizika, dokud nezůstane aktivní žádné, nebo pouze zanedbatelné (akceptovatelné) riziko. Hodnocení rizika se vytváří po provedení analýzy rizik a je podrobněji popsáno na našich stránkách SIL.

Centrum funkční bezpečnosti od společnosti Pepperl+Fuchs

Stovky produktů s vyhodnocením SIL/PL, bezplatné nástroje a brožury na jednom místě: centrum funkční bezpečnosti je vaším výchozím bodem, když potřebujete implementovat bezpečnostní funkce.