Servisní linka pro průmyslové snímače
Servisní linka ochrany před výbuchem

Rozbočovače I/O umožňují efektivně integrovat binární snímače do komunikace IO-Link

2018-06-14

IO Hub Modules
Nové rozbočovače I/O velmi výrazně zjednodušují zapojení, a dokonale se tak hodí pro vytváření nákladově efektivních podsítí ve výrobních závodech…

Nové rozbočovače I/O s rozhraním IO-Link umožňují výrobcům strojů a výrobních zařízení snadno a hospodárně integrovat velká množství binárních I/O do komunikačního kanálu IO-Link: kombinace rozbočovače s 8 porty a 16 DI a ethernetového IO modulu od společnosti Pepperl+Fuchs s integrovanou řídicí jednotkou IO-Link umožňuje přenášet signály až do 128 binárních I/O, a tím vytvářet řídicí systémy vyšší úrovně.

Toto útlé řešení od jednoho zdroje zjednodušuje kabeláž a minimalizuje chyby zapojení, protože vyžaduje pouze jedno připojení pro přenos signálů a napájení. Umožňuje také používat směs snímačů IO-Link a běžných binárních snímačů v jedné sestavě, čímž osvobozuje uživatele od technologických omezení.


Inteligence technologie IO-Link místo standardních rozvodných bloků

Parametry zařízení specifické pro daný proces jsou s využitím standardů IO-Link 1.1 a COM3 ukládány do rozbočovače I/O. Technologie IO-Link současně zajišťuje uložení těchto nastavení do řídicí jednotky IO-Link. Pokud kdykoli dojde ke změně parametrů prostřednictvím konfiguračního nástroje, PLC nebo ovládacích prvků připojených k vlastnímu rozbočovači I/O, uloží se tyto parametry do rozbočovače i do řídicí jednotky.

Při výměně rozbočovače I/O řídicí jednotka tyto parametry zařízení specifické pro daný proces znovu zpřístupní novému rozbočovači. To urychluje a zjednodušuje výměnu zařízení za provozu, protože uživatel nemusí nastavit žádné parametry zařízení specifické pro daný proces.


Různé možnosti konfigurace pro optimální návrh procesů

Rozbočovač I/O s rozhraním IO-Link nabízí rozsáhlé možnosti konfigurace, čímž umožňuje flexibilní integraci do stávajících procesních struktur. Logickou úroveň každého portu lze konfigurovat jednotlivě. Lze tak zachovat konzistenci stávající logiky ve výrobním závodu a přizpůsobit rozbočovač I/O zavedenému systémovému prostředí. To uživatelům nabízí flexibilitu při navrhování technologických postupů.

K zajištění spolehlivého přenosu dat do řídicích systémů vyšší úrovně lze potlačit rušení signálů a náležitě upravit délku signálů. Signály snímačů, které se vyskytnou v rychlém sledu, jsou spolehlivě zpracovány řídicím systémem, přičemž jsou zajištěny správné procesní sekvence.

Vyrobeno pro průmyslová prostředí, a navíc ještě šetří místo

Díky robustní a plně zapouzdřené kovové skříni a velkému rozsahu teplot –25 °C až +70 °C lze rozbočovač I/O nabízející krytí IP67 používat také v náročných průmyslových prostředích. Přesto je skříň stále kompaktní a je vybavena zřetelně viditelnými LED diodami, které signalizují provoz, stav přepínání nebo možné chyby.


Charakteristika

  • Snadná integrace binárních snímačů do automatizovaných systémů prostřednictvím technologie IO-Link
  • Efektivní přenos signálů až do 128 digitálních IO přes modul řídicí jednotky IO-Link od společnosti Pepperl+Fuchs pro úroveň řízení
  • Jednodušší kabeláž díky jednomu propojovacímu vedení pro napájení a přenos dat z rozbočovače I/O do řídicí jednotky IO-Link
  • Rozsáhlé možnosti konfigurace modulů k dosažení optimálního návrhu procesů 
  • Robustní zapouzdřená kovová skříň a velký rozsah teplot pro použití v nevlídných průmyslových prostředích 

elektronický zpravodaj

Přihlaste se k odběru našeho elektronického zpravodaje a získávejte pravidelně zprávy a zajímavé informace ze světa automatizace.

Odebírat

Objevte naše komplexní portfolio produktů IO-Link!