Servisní linka pro průmyslové snímače
Servisní linka ochrany před výbuchem

Zásady ochrany soukromí pokrývající použití našich služeb online

Oprava: 3. července 2018

Jako návštěvníkovi webu vám společnost Pepperl+Fuchs nabízí různé služby, které si můžete vyžádat nebo se přihlásit k jejich odběru online. Abychom vám nabídli ten nejlepší možný servis, shromažďují některé z našich služeb osobní údaje. Ujišťujeme vás, že ochranu vašich údajů bereme velmi vážně a zpracováváme je v souladu s platnými předpisy o ochraně dat.


Jméno a kontaktní údaje správce osobních údajů a pověřenec pro ochranu osobních údajů

Správcem osobních údajů je:

Pepperl+Fuchs s.r.o.
Pod Vodárenskou věží 4
182 00 Praha 8
Česká republika

E-mail: info@cz.pepperl-fuchs.com
Telefon: +420 225 989 180
Fax: +420 225 989 190

Kontaktní osoba: Kontaktní osobu pro ochranu dat u společnosti Pepperl+Fuchs je možné kontaktovat na výše uvedené adrese, k rukám pí Kracíkové, nebo prostřednictvím e-mailu na adrese akracikova@cz.pepperl-fuchs.com.


Shromažďování a zpracování osobních údajů včetně typu a účelu

Osobní údaje je nutné zpracovávat, aby bylo možné služby online provozovat. Tyto údaje zpracováváme pouze se souhlasem příjemce. Mezi tyto osobní údaje patří oslovení, titul, křestní jméno, příjmení, pozice/oddělení, společnost, e-mailová adresa, poštovní adresa.

Při používání některé z našich služeb online souhlasíte s tím, že společnost Pepperl+Fuchs GmbH může zpracovávat data, která jste poskytli, a všechny změny v nich provedené (např. jméno, adresu, telefonní číslo). Souhlasíte s tím, že společnost Pepperl+Fuchs smí tyto údaje použít, aby vás mohla kontaktovat, zpracovat vaše dotazy nebo vám zaslat informace týkající se produktů a služeb společnosti Pepperl+Fuchs GmbH, které můžete považovat za zajímavé.

Službami online mohou být:

 • Vyplňování formulářů:
  • Dotazy odborníkům
  • Pokládání obecných dotazů
  • Odeslání kalkulace SIL prostřednictvím e-mailu
 • Získání objednávky a prodejních informací:
  • Zjišťování stavu objednávky
  • Otázky na porovnatelné produkty
  • Objednávky literatury
 • Registrace:
  • Semináře
  • Veletrhy a akce
  • Informační zdroje
  • Portál online
  • Obchod online

Při otevření prvního automaticky generovaného potvrzovacího e-mailu, když využíváte službu online a při otevírání všech následujících e-mailů se nám kromě dat formuláře mohou odeslat následující data:

 • Četnost otevření odeslaných e-mailů
 • Datum registrace, a jestli se případně předplatitel od odběru služby online odhlásil
 • Všechny případné vrácené zprávy (např. zprávy o nepřítomnosti či jiné zprávy značící, že e-mailový účet není dostupný nebo že je schránka plná)

Tyto informace používáme ke správě příslušné služby online. Anonymizovaná data vyhodnocujeme výhradně pro statistické účely, abychom mohli naše nabídky a služby dále optimalizovat. Využíváním služby online souhlasíte s použitím těchto údajů. Vaše údaje se nepoužijí pro žádný jiný účel a další osobě se budou odesílat pouze tehdy, jestliže obdržíme váš souhlas nebo pokud k tomu bude existovat zákonný důvod.


Zákonný důvod pro zpracovávání

Zpracovávání vašich osobních dat vychází z vašeho souhlasu a je právně platné v souladu s článkem 6(1)(a) nařízení GDPR.


Příjemci či kategorie příjemců

Vaše data se budou používat výhradně v rámci zákonných pravidel. Obecně budou vaše data zpracovávat zaměstnanci společnosti Pepperl+Fuchs, kteří tyto informace potřebují k plnění smluvních a zákonných povinností. Ve výjimečných případech se může stát, že se data poskytnou externímu poskytovateli služeb v oblastech IT a marketingu; jde výhradně o účely použití osobních údajů naším jménem a na základě odpovídající smlouvy („zpracovatel“ podle definice v článku 28 nařízení GDPR).

Jestliže je to nutné pro poskytování služeb online, předají se vaše osobní údaje společnostem přidruženým ke společnosti Pepperl+Fuchs. V mimořádných případech se tyto společnosti mohou nacházet v zemích mimo Evropskou unii (EU) či Evropský hospodářský prostor (EEA). Takovéto přenosy se budou provádět v souladu se zákonnými předpisy a přenesená data mohou tyto přidružené společnosti používat pouze pro stanovený účel.


Konkrétní pokyny pro personalizaci

U každé integrované služby máte také možnost poskytnout nám další souhlas s analýzou vašich vzorců používání. Tím nám pomáháte přizpůsobit naše nabídky online tak, aby vyhovovaly vašim potřebám. Vaším souhlasem dovolujete společnosti Pepperl+Fuchs GmbH zpracovávat a vyhodnocovat vaše vzorce používání při čtení elektronických marketingových e-mailů a propojit tyto informace s vámi nebo vaší e-mailovou adresou. K vyhodnocení vašich vzorců používání patří především to, na které oblasti marketingového e-mailu se díváte, na jaké odkazy přecházíte, co jste stáhli a jaké stránky jste navštívili.

Získané informace použije společnost Pepperl+Fuchs GmbH za účelem personalizovaného průzkumu trhu, k analýze a k marketingu, s cílem přizpůsobit naši nabídku a služby vašim potřebám. Používají se také k tomu, abychom vás kontaktovali poštou, e-mailem nebo telefonicky.

Vaše údaje se nepoužijí pro žádný jiný účel a další osobě se budou odesílat pouze tehdy, jestliže obdržíme váš souhlas nebo pokud k tomu bude existovat zákonný důvod.

Svůj souhlas máte samozřejmě také možnost odvolat, takže v budoucnu analýza vašich vzorců používání nebude možná. Pokud tak chcete učinit, kliknutím na odkaz upravíte v příslušném marketingovém e-mailu své kontaktní údaje.

Nezapomeňte také na obecné informace o ochraně dat na našem webu.