Servisní linka pro průmyslové snímače
Servisní linka ochrany před výbuchem

Detekce objektů na robotických zachycovačích ultrazvukovými snímači

Při výrobě automobilů se nepoužívají jen kovové součásti. Používá se široká škála jiných materiálů včetně organických polymerů používaných na nárazníky, přední spojlery, obložení sloupků a součásti interiéru. Tyto materiály se tvarují ve vstřikovacím lisu a před lakováním mají matný černý povrch. Robot odebírá díly ze vstřikovacího lisu a umisťuje je na místo následujících kroků zpracování, ke kterým patří odstraňování otřepů, frézování a montáž. Předtím, než může robot odebrat díl ze stroje, musí být schopen detekovat objekt a uchopit jej.


Cíl

Tato aplikace s sebou nese četné problémy: vysoké teploty z procesu vstřikování, vibrace způsobené rychlými pohyby robotu a úzké součásti s malou detekovatelnou plochou povrchu. Navzdory těmto podmínkám musí odebrání dílu proběhnout co nejrychleji a nejspolehlivěji, aby byla zachována rychlost výroby.


Řešení

Model UB100-F77 zajišťuje spolehlivou detekci objektů na robotických zachycovačích.
Model UB100-F77 zajišťuje spolehlivou detekci objektů na robotických zachycovačích.

Kompaktní ultrazvukový snímač řady UB100-F77 nabízí dokonalé řešení pro detekci součástí. Malé rozměry snímačů umožňují jejich snadnou montáž na zachycovací systém. Při odebírání dílů se robot blíží ke stroji vysokou rychlostí. Jakmile je ve vzdálenosti 40 až 50 mm od součásti, spouští signál snímače zpomalení robotu těsně předtím, než dojde k procesu zachycení a odebrání.

Pomocí programovací jednotky UB-PROG4-V31 může uživatel snadno nastavit snímač pro danou operaci, v mnoha případech bez potřeby další konfigurace. Učení přepínacích bodů se provádí jednoduše tlačítkem. Nastavení zůstávají zachována a následná seřízení nelze provést bez změny kabeláže.


Výhody

Ultrazvukový snímač detekuje cíl bez ohledu na barvu nebo texturu povrchu – černý matný materiál nezpůsobuje žádné potíže. Snímač je také odolný teplu, párám a jiným potenciálním druhům rušení.

Zvukový paprsek snímače UB100-F77 je výjimečně úzký. Jsou spolehlivě detekovány malé cíle s omezenou plochou povrchu. Kromě toho snímač neovlivňují vibrace ze zachytávacího systému a odezva pro proces odebírání je omezena na minimum, což zajišťuje spolehlivý tok práce bez chyb.


Stručný přehled

  • Bezpečná detekce, rychlá odezva
  • Přesný výkon bez ohledu na barvu, texturu povrchu nebo vibrace
  • Spolehlivé ovládání procesu odebírání
  • Rychlé a snadné uvedení do provozu i nastavení rozsahu snímání

elektronický zpravodaj

Přihlaste se k odběru našeho elektronického zpravodaje a získávejte pravidelně zprávy a zajímavé informace ze světa automatizace.

Odebírat
amplify – magazín společnosti Pepperl+Fuchs

Objevte náš online magazín! Čekají na vás zajímavé příběhy úspěšných řešení, zprávy o aplikacích, rozhovory a regionální zprávy.