Servisní linka pro průmyslové snímače
Servisní linka ochrany před výbuchem

Nepřerušovaná doprava materiálů ve výrobních závodech

Senzor na bází světelného řezu kontroluje současně přítomnost a polohu

Aplikace

K přepravě obrobků a surovin do výrobního a procesního systému se často používají robotické manipulační systémy. V místech, kde se materiály automaticky odebírají, se k jejich přemístění do zařízení používají držáky obrobků.  V konvenčních provozech polohu dopravovaných materiálů kontrolují standardní kamerové senzory. Tento proces je nákladnýsložitý, jelikož tyto senzory rychle dosahují svých limitů schopností detekce, zejména při práci s objekty s nízkým kontrastem. V takových případech vyžadují standardní kamerové senzory další externí osvětlení a složitou konfiguraci.


Cíl

Pro udržení nákladově efektivních operací ve výrobních závodech je klíčová nepřerušená dodávka surovin. Materiály, které se mohou barevně lišit, se přemísťují do stroje v držácích obrobků. Před odebráním materiálů robotickým systémem je nezbytné zkontrolovat, zda jsou materiály přítomné (kontrola přítomnosti) a zda jsou ve správné poloze (kontrola polohy). Efektivní provoz bez prostojů zařízení a odpadu z výroby má vždy nejvyšší prioritu.
 


Řešení

Se senzorem na bázi světelného řezu SmartRunner od společnosti Pepperl+Fuchs lze provádět oba detekční postupy v jediném kroku. Senzor se montuje nad dopravníkový systém a kontroluje dvě položky současně pomocídetekcevýškových profilů. Když se tyto výškové profily shodují s referenčním profilem uloženým v senzoru, spínací výstup odešle „dobrý“ signál. Lišící se výškové profily signalizují chybějící nebo nesprávně umístěnou surovinu a senzor odešle „špatný“ signál. Senzor SmartRunner Matcher tímto eliminuje odpad, brání prostojům zařízení a zvyšuje efektivitu výroby.
 V závislosti na tom, zda se detekovaný profil shoduje s uloženým referenčním profilem, spínací výstup senzoru SmartRunner Matcher odešle „dobrý“ nebo „špatný“ signál.

Výhody

Senzory SmartRunner Matcher jsou při výrobě optimalizovány pro porovnávání výškových profilů; to znamená, že mohou být integrovány přímo do aplikace bez specializované odbornosti. Toto řešení je snadno konfigurovatelné a není nutné vyhodnocovat nezpracovaná data. Namísto toho je výsledek poskytnut ve formě spínacího signálu, kterému rozumí jakýkoli ovládací panel. Technologie světelného řezu poskytuje vysoce přesnéspolehlivé výsledky, bez ohledu na kvalitu, kontrast a barvu povrchu detekovaných objektů. Na rozdíl od konvenčních vizuálních řešení se nevyžaduje drahé a obtížně instalovatelné externí osvětlení. Široký detekční dosah 160 mm umožňuje detekci a ověřování více objektů. Dostupná je také rozšířená verze senzoru, která umožňuje do senzoru uložit až 32 výškových profilů pro rychlou opětovnou parametrizaci po změně výrobního postupu.


SmartRunner Matcher ve stručnosti

  • Kompaktní, předem konfigurovaný senzor na bázi světelného řezu pro detekci výškových profilů
  • Rychlá integrace do jakéhokoli řídicího systému díky snadno zpracovatelným spínacím signálům
  • Vysoce spolehlivé výsledky bez ohledu na kvalitu, barvu a kontrast povrchu
  • Nízké náklady a snadná instalace bez nutnosti přídavného externího osvětlení
  • Snadné uvedení do provozu díky nastavení parametrů prostřednictvím řídicích kódů Data Matrix a učení

elektronický zpravodaj

Přihlaste se k odběru našeho elektronického zpravodaje a získávejte pravidelně zprávy a zajímavé informace ze světa automatizace.

Odebírat
amplify – magazín společnosti Pepperl+Fuchs

Objevte náš online magazín! Čekají na vás zajímavé příběhy úspěšných řešení, zprávy o aplikacích, rozhovory a regionální zprávy.