Servisní linka pro průmyslové snímače
Servisní linka ochrany před výbuchem

Smart Sensor Profile Edition 2—Finding a Common Denominator in IO-Link

2019-01-09

IO-Link Image

Even though there is a wide variety of IO-Link sensors currently available, like those offered by Pepperl+Fuchs, they share many functional similarities (identification, diagnosis, process data variables, switching signal channel, teach-in). Smart Sensor Profiles make use of these similarities. The second edition of these profiles makes it possible to better control the diverse components so IO-Link sensors can be integrated faster and more flexibly than ever before.


Tři další typy snímačů

Nejnovější rozšíření profilů snímačů zahrnuje následující klasifikaci snímačů napříč technologiemi díky jejich široké distribuci:

  • Fixní spínací snímače (FSS) – binární snímače s pevným bodem spínání
  • Nastavitelné spínací snímače (AdSS) – binární snímače s nastavitelným bodem spínání
  • Digitální měřicí snímače (DMS) – měřicí snímače

Všechna zařízení v profilu následují specifikace „běžného profilu“ a obecně podporují profil „identifikace a diagnostika“, který je zde definován. Tento profil obsahuje relevantní identifikační údaje a obecné diagnostické informace o aktuálním stavu zařízení. Výše uvedené třídy profilů mohou být kombinovány s funkcí „deaktivace snímače“, přičemž funkci snímače lze pomocí provozních údajů řízeně zastavit, např. pro účely údržby. Kromě těchto funkcí mohou zařízení v profilu nabízet také rozšířené funkce, které jsou specifické pro výrobce.


Zjednodušená integrace a provoz snímačů IO-Link

Druhé vydání profilů Smart Sensor Profile nabízí nové výhody. Nastavení se provádí pomocí stejných parametrů, hodnoty nastavení mají stejný význam a hodnoty procesu lze interpretovat jednotně. Hlavní výhodou je, že různé třídy profilů jsou definovány pevným rozsahem funkcí. Kromě toho jsou pro každou třídu profilů Smart Sensor Profile specifikovány funkční moduly. Názvy parametrů, nastavitelné hodnoty a schéma v popisu zařízení IOOD jsou také jednotně definovány.

Výhody jsou zřejmé. Podobnost funkcí a rozhraní usnadňuje integraci a manipulaci.

  • Flexibilita: Funkce profilu zařízení jsou snadno zaměnitelné, takže při plánování je volný prostor. To vytváří flexibilitu tváří v tvář zvládnutelným rizikům.
  • Úspora času: Zařízení lze konfigurovat a parametry nastavit podle jednotných schémat při uvádění do provozu. To je podporováno jednotnými názvy a strukturou parametrů zobrazených v konstrukčním nástroji.
  • Omezené úsilí: Umožňuje jednoduché použití programátory aplikací díky dostupnosti referenčních implementací a standardizovaných funkčních modulů.

The Next Step Towards Standardization


elektronický zpravodaj

Přihlaste se k odběru našeho elektronického zpravodaje a získávejte pravidelně zprávy a zajímavé informace ze světa automatizace.

Odebírat
amplify – magazín společnosti Pepperl+Fuchs

Objevte náš online magazín! Čekají na vás zajímavé příběhy úspěšných řešení, zprávy o aplikacích, rozhovory a regionální zprávy.

Systémová řešení IO-Link od společnosti Pepperl+Fuchs

IO-Link je mezinárodně standardizované otevřené rozhraní používané různými výrobci, které je nedílnou součástí řešení Sensorik4.0® společnosti Pepperl+Fuchs. Zjistěte více o této inteligentní komunikační technologii…

Objevte naše komplexní portfolio produktů IO-Link!