Servisní linka pro průmyslové snímače
Servisní linka ochrany před výbuchem

Nové senzory s redukčním faktorem 1 a rozhraním IO-Link kombinují výhody dvou technologií

2019-02-22

Reduction factor 1 sensors can switch distances for all types of metals ...
Senzory s redukčním faktorem 1 sjednocují spínací vzdálenosti pro všechny typy kovů.

Konstruktéři zařízení museli při detekci předmětů vyrobených z různých typů kovů po dlouhou dobu používat buď různé typy senzorů, nebo řešit časově náročnou změnu konfigurace. Standardní indukční senzory dokáží detekovat pouze různé kovové cíle pří zkrácení spínací vzdálenosti. To je způsobeno redukčními faktory, které se u jednotlivých kovů liší. Senzory s redukčním faktorem 1 obcházejí tento problém a sjednocují spínací vzdálenosti pro všechny typy kovů. Společnost Pepperl+Fuchs, jako vynálezce prvního indukčního senzoru, rozšířila své portfolio o senzory s redukčním faktorem 1 a rozhraním IO-Link, které poskytují uživatelům ještě větší flexibilitu a další funkce a diagnostické možnosti.


Reduction Factor 1 Sensors with IO-Link—Identical Switching Distance for All Metals

The diverse portfolio of Reduction factor 1 sensors is setting a new benchmark for reliability and flexibility in welding areas, for standard use, or applications that require cleaning operations—with or without IO-Link. Inductive sensors with reduction factor 1 and IO-Link by Pepperl+Fuchs and offer both identical switching distances for all metals and new installation, diagnostics, and maintenance capabilities.

 

Snadná prediktivní údržba

Nové senzory s redukčním faktorem 1 a rozhraním IO-Link se snadno konfigurují pomocí řídicího systému. Jejich funkce ukládání dat v případě nutnosti výměny zařízení zajišťuje automatizovanou změnu konfigurace prostřednictvím řídicí jednotky IO-Link. Nové senzory se osvědčily v aplikacích s mechanickými tolerancemi, které by mohly u standardních senzorů vést k problémů s detekcí. Alarm stability senzorů IO-Link se registruje, jakmile se cíl pohybuje mimo zaručený provozní dosah. Tato funkce využívající integrovanou LED diodu, která začne blikat při opuštění zaručeného provozního dosahu, nejen usnadňuje uvedení do provozu, ale rovněž umožňuje provádět prediktivní údržbu. Díl může opustit zaručený provozní dosah v důsledku mechanických vlivů. V takovém případě inteligentní senzor vyšle alarm, integrovaná LED dioda začne blikat a signál se automaticky přenese do řídicího systému. Tímto způsobem jsou data shromažďována pomocí rozhraní IO-Link a řídicí systém se používá k automatizaci a diagnostice v řadě aplikací.

V případě potřeby může senzor s redukčním faktorem 1 sloužit jako indikátor teploty, který ukazuje, zda pracuje v předepsaném teplotním rozsahu nebo zda je vystaven kriticky vysoké teplotě. Tyto indikátory zajišťují včasnou detekci zvýšení teploty předtím, než dojde k poškození senzoru nebo citlivých součástí systému, například v lakovnách nebo slévárnách. Pomocí alarmu stability a indikátoru teploty jsou nepřetržitě odesílány informace před výskytem poruchy, takže je možné provést údržbu ještě před poruchou senzoru.Každý senzor s redukčním faktorem 1 se dodává s předkonfigurovanou dvojitou provozní vzdáleností.

Spolehlivé a nákladově efektivní, i v náročných okolních podmínkách

Pro zvláště náročná průmyslová prostředí, jako jsou svařovací buňky v automobilovém průmyslu, jsou k dispozici senzory imunní vůči sváření. Jsou robustní a odolné vůči rušení od magnetických polí při svařování elektrickým obloukem a svarovým struskám a dalším podobným vlivům. Verze z nerezové oceli oproti tomu odolávají agresivním čisticím prostředkům a jsou ideální pro náročné aplikace, např. v potravinářském průmyslu nebo v chemických a farmaceutických zařízeních.
V režimu okna senzory přepínají mezi dvěma spínacími body a kontrolují, zda se předmět nachází uvnitř definovaného spínacího okna nebo je příliš blízko k senzoru a mohl by potenciálně způsobit poškození. Volitelné prodloužení výstupního signálu navíc zvyšuje spolehlivost detekce. Toto prodloužení impulzu je zvláště užitečné v aplikacích s rychle se pohybujícími cíli.

Další inovací je možnost přepínání mezi normálně otevřeným a normálně zavřeným režimem nebo mezi standardní a dvojitou spínací vzdáleností. Každý senzor s redukčním faktorem 1 se dodává s předkonfigurovanou dvojitou provozní vzdáleností. U aplikací vyžadujících standardní spínací vzdálenost lze tuto možnost přepnout přes rozhraní IO-Link. V tomto případě již nejsou nutné dva senzory. Díky tomu a díky identické spínací vzdálenosti pro všechny kovy mohou uživatelé snížit náklady na zásobování, správu a skladování.


Hlavní přednosti nových senzorů s redukčním faktorem 1 a rozhraním IO-Link

  • Kompletní řešení IO-Link z jediného zdroje: senzory, řídicí jednotky a infrastruktura
  • Inteligentní údržba s využitím alarmu stability a indikátoru teploty
  • Flexibilní možnosti – široké portfolio senzorů s identickou spínací vzdáleností, bez ohledu na cílový materiál
  • Robustní senzory imunní vůči sváření s krytím až IP68/IP69K pro náročná průmyslová prostředí

elektronický zpravodaj

Přihlaste se k odběru našeho elektronického zpravodaje a získávejte pravidelně zprávy a zajímavé informace ze světa automatizace.

Odebírat
amplify – magazín společnosti Pepperl+Fuchs

Objevte náš online magazín! Čekají na vás zajímavé příběhy úspěšných řešení, zprávy o aplikacích, rozhovory a regionální zprávy.