Servisní linka pro průmyslové snímače
Servisní linka ochrany před výbuchem

Spolehlivá detekce upevňovacích prvků ve výrobě automobilů

Senzory na bázi světelného řezu ověřují přítomnost čepů, šroubů, svorek a zátek

Použití

Při montáži rámů vozidel se jednotlivé součásti spojují krok po kroku, až nakonec vytvoří podvozek. V různých částech tohoto procesu je ověřována přítomnost kriticky důležitých upevňovacích prvků, jako jsou čepy, šrouby, svorky a zaslepovací zátky. Senzory nainstalované v blízkosti ližinového systému nebo na robotickém rameni zjišťují, zda jsou tyto díly přítomny a nachází se ve správné poloze. Vozidla se umisťují do předem stanovené vzdálenosti od senzoru, který následně ověří přítomnost upevňovacího prvku.


Cíl

Čepy, šrouby a zaslepovací zátky musí být před pokračováním montáže ve správné poloze. Mezi detekovanými díly a pozadím je často minimální kontrast. Navzdory tomuto i jiným problémům musí být detekce spolehlivá a přesná. Pokud upevňovací prvek chybí, měl by být do řídicího systému zaslán signál ke spuštění opravy.


Řešení

Senzor SmartRunner Matcher na bázi světelného řezu zjednodušuje ověřování přítomnosti. Tento kompaktní senzor je přednastaven tak, aby detekoval výškové profily, a lze jej snadno integrovat do jakéhokoli řídicího systému. Senzory se instalují na vhodná místa podél dopravníkového pásu nebo robotického ramene. Paprsek senzoru je zarovnán s cílovým objektem a rozpoznávají se tvar a obrys objektu. Během montáže detekci zahájí spouštěč. 
Je-li zjištěna přítomnost součásti, odešle senzor „dobrý“ signál a může být zahájen další krok procesu. Pokud přítomnost součásti zjištěna není, detekuje senzor SmartRunner Matcher odlišný výškový profil a odešle „špatný“ signál.


Výhody

S těmito úkoly si poradí i nákladné kamerové systémy, avšak technologie světelného řezu nabízí výrazné výhody. Senzor SmartRunner Matcher i bez externího osvětlení spolehlivě detekuje objekty stejné barvy, jakou má pozadí, takže není zapotřebí žádný kontrast. Cíl lze detekovat bez ohledu na texturu povrchu a barvu. Senzor rovněž odesílá údaje o odchylce na ose X a Z, čímž zajišťuje spolehlivou detekci polohy objektu. Jednoduchá konfigurace usnadňuje a urychluje nastavení a zprovoznění senzorů SmartRunner. Senzor rovněž dokáže uložit až 32 profilů, takže jedno zařízení může detekovat více objektů.


Stručný přehled

  • Spolehlivá detekce bez ohledu na povrch, barvu nebo kontrast  
  • Nevyžadují externí osvětlení 
  • Přesná data o poloze v osách X a Z 
  • Rychlá konfigurace a uvedení do provozu  
  • Připojení ke všem běžným sběrnicím fieldbus 
  • Snadná integrace do řídicího systému

 


amplify – magazín společnosti Pepperl+Fuchs

Objevte náš online magazín! Čekají na vás zajímavé příběhy úspěšných řešení, zprávy o aplikacích, rozhovory a regionální zprávy.

elektronický zpravodaj

Přihlaste se k odběru našeho elektronického zpravodaje a získávejte pravidelně zprávy a zajímavé informace ze světa automatizace.

Odebírat

Objevte senzory na bázi světelného řezu SmartRunner vybavené jedinečnou kombinací technologie světelného řezu a kamerového senzoru 2-D s integrovanými diodami LED…