Servisní linka pro průmyslové snímače
Servisní linka ochrany před výbuchem

Přišli jste na to? Podívejte se na odpověď na hádanku z elektronického zpravodaje č. 1 z února 2019

2019-02-12

Výlet na loďce

e-news, newsletter, riddle, boat trip
Jak dlouho by Lena byla na vodě?

Jednoho horkého letního dne se Lena rozhodla, že se na své loďce vydá na výlet. Pádlovala 5 hodin po proudu řeky. Bude-li pádlovat stejným tempem, bude jí cesta nazpět proti proudu trvat 6 hodin. Nyní si představte, že Lena pádluje stejnou vzdálenost na jezeře, na němž není proud.

Jak dlouho by byla na vodě, kdyby plula konstantní rychlostí?


Řešení

Jedná se o rovnoměrný pohyb, takže platí následující fyzikální vztah:

rychlost x čas = vzdálenost neboli s ∙ t = d

Čast se vypočítá následovně:   t = d/s

Pro náš příklad to znamená následující:

5 = d/(S + s) → 5(S + s) = d a

6 = d/(S - s) → 6(S - s) = d,   

kde S představuje rychlost loďky a srychlost proudu.                                                      

Postaví-li se tyto dvě hodnoty do rovnosti, dostaneme:

5(S + s) = 6(S - s)

5S + 5s = 6S - 6s

11s = S                  

Rychlost loďky je tedy jedenáctkrát vyšší než rychlost proudu.

t = d/s a vzdálenostd vypočítáme ze vztahu

d 5(S + s) = 6(S - s),

z nějž dostaneme d = 5 [ S + (1/11)S ] = 6 [ S - (1/11)S ] = (60/11)S,

a tudíž

t = d/s = 60/11

Jelikož musíme vzít v úvahu vzdálenost tam i zpět, výsledek je následující:

t = 120/11 = 10 (10/11)h = 10 h 54,5 s

Je logické, že cesta bez působení proudu bude kratší, protože plavba po proudu je kratší než plavba proti proudu.


elektronický zpravodaj

Přihlaste se k odběru našeho elektronického zpravodaje a získávejte pravidelně zprávy a zajímavé informace ze světa automatizace.

Odebírat
amplify – magazín společnosti Pepperl+Fuchs

Objevte náš online magazín! Čekají na vás zajímavé příběhy úspěšných řešení, zprávy o aplikacích, rozhovory a regionální zprávy.