Serviceline
Servisní linka pro průmyslové snímače
Servisní linka ochrany před výbuchem

Právní oznámení

Právní informace a zřeknutí se pravomoci

Toto prohlášení bylo naposledy aktualizováno 23.05.2018.

Obecné informace
Tyto internetové stránky (dále jen „internetové stránky“) jsou vlastněny a provozovány společností

Pepperl+Fuchs s.r.o.
Pod Vodárenskou věží 4
182 00 Praha 8
Czech Republic
Telefon +420 225 989 180
www.pepperl-fuchs.com | info@cz.pepperl-fuchs.com

Managing Director: Thomas Brezina, Frank Hense