Servisní linka pro průmyslové snímače
Servisní linka ochrany před výbuchem

Funkční bezpečnost jako „kompletní služba“: Kompletní třístupňový balíček pro komplexní bezpečnost

2021-11-11

Functional Safety Concepts from Pepperl+Fuchs
Společnost Pepperl+Fuchs nyní nabízí kompletní balíček pro oblast funkční bezpečnosti v oblasti strojírenství a výroby strojů. Tento balíček stojí na třech pilířích, které pokrývají všechny fáze bezpečnostního životního cyklu.

V současné době existuje několik problémů týkajících se funkční bezpečnosti v oblasti strojírenství a výroby strojů – je obtížné zachovat si přehled o současných normách, bezpečnostní koncepce mají několik fází a zahrnují komplexní výpočty. Faktem je také to, že tato oblast zahrnuje velký počet partnerů, jako jsou poskytovatelé strojírenských služeb v oblasti funkční bezpečnosti, výrobci bezpečnostních senzorů, bezpečnostní kontroly a bezpečná odstavení. Kromě těchto protichůdných zájmů se výrobci OEM a koncoví uživatelé při implementaci aplikací pravidelně potýkají s typickými problémy:

 • Díky nabídce různých snímačů není vždy jasné, který princip snímání je pro danou aplikaci nejvhodnější.
   
 • Produktová dokumentace výrobce, která je relevantní pro ověřování bezpečnosti, je strukturována odlišně nebo neexistují žádné charakteristické bezpečnostní hodnoty pro všechny součásti bezpečnostní smyčky.
   
 • Výrobce OEM nebo koncový uživatel může být nucen koordinovat činnost poskytovatelů strojírenských služeb a výrobců součástí, což může být časově náročné.
   
 • Nejsou k dispozici žádné lidské zdroje pro sledování vývoje norem nebo pro přizpůsobení a modernizaci strojů a zařízení provozovaných tam, kde je to vyžadováno.
   
 • Nejsou k dispozici žádné pokyny, které nejsou propojeny s technologií a výrobcem, v důsledku čehož mohou vzniknout dodatečné finanční náklady.

Společnost Pepperl+Fuchs nyní nabízí kompletní balíček pro oblast funkční bezpečnosti v oblasti strojírenství a výroby strojů, který slouží k podpoře konstruktérů a uživatelů v této situaci. Tento balíček stojí na třech pilířích, které pokrývají všechny fáze bezpečnostního životního cyklu:


1. Sofistikované bezpečnostní koncepce

Společnost Pepperl+Fuchs podporuje své zákazníky po dobu vývoje bezpečnostní koncepce prostřednictvím jednoho nebo více certifikovaných odborníků na funkční bezpečnost. Tito odborníci přinášejí hluboké znalosti současných norem a provádějí zákazníka celým procesem od samého počátku. V rámci této vzájemné výměny vzniká propracovaná a přizpůsobená bezpečnostní koncepce, která předem zohledňuje všechny možné slabé body konstrukce stroje a eliminuje je – bez nutnosti provádět nákladné následné úpravy během provozu.

Pomocí aplikací, jako je nástroj SISTEMA, poskytují odborníci společnosti Pepperl+Fuchs zákazníkům spolehlivá prohlášení o tom, zda opatření plánovaná pro snížení rizika a produkty, které mají být použity, splňují požadovanou úroveň výkonu. Výpočet se nezaměřuje pouze na senzory – zahrnuje celou bezpečnostní smyčku, včetně ovládacích prvků a prvků pro odstavení. To se neomezuje pouze na vývoj nových řešení: Například i když zákazník modernizuje stávající stroje kvůli měnícím se normám, odborníci společnosti Pepperl+Fuchs jim mohou poskytnout podporu vytvářením přizpůsobených bezpečnostních koncepcí. Součástí bezpečnostního řešení mohou být i součásti třetích stran – cílem konzultací je vždy najít optimální řešení, které nemusí být nezbytně svázáno s určitými technologiemi, produkty nebo dodavateli.

2. Kompletní portfolio senzorů pro bezpečnostní aplikace

Odborníci společnosti Pepperl+Fuchs mají přístup také k vlastnímu portfoliu průmyslových senzorů společnosti se širokou škálou metod snímání. To zahrnuje různá řešení pro úlohy v oblasti detekce, polohování a identifikace. K dispozici jsou vysoce specializované a jedinečné bezpečnostní senzory, jako je model USi®-safety (jediný bezpečný ultrazvukový senzor až do úrovně SIL 2/PL d) a model safePXV (jediné polohovací řešení až do úrovně SIL 3/PL e s jediným senzorem). V případě potřeby lze bezpečnostní aplikace současně řešit pomocí takových senzorů z portfolia, které nejsou samy o sobě bezpečné, pokud jsou splněny určité podmínky (nebo s pomocí vhodné bezpečnostní koncepce). Výsledkem jsou bezpečná řešení pro aplikace, jejichž implementace byla v minulosti prakticky nemožná nebo je bylo možné bezpečně implementovat pouze při vynaložení značných nákladů. Skutečnost, že společnost Pepperl+Fuchs již vyvíjí senzory splňující průmyslové normy, které splňují velmi vysoké požadavky na kvalitu, k tomu významně přispívá.

Díky možnosti využít vlastní portfolio získává rozhodující výhodu při vývoji bezpečnostních koncepcí: V situacích, kdy se mohou poskytovatelé strojírenských služeb řídit pouze technickými listy výrobců senzorů, mají odborníci společnosti Pepperl+Fuchs přístup k informacím o celém procesu vývoje. Díky tomu si koncoví uživatelé a výrobci OEM mohou být jisti, že senzor odpovídá profilu požadavků aplikace a že jej lze bez problémů integrovat do koncepce stroje a bezpečnostní koncepce.

3. Podrobná školení a semináře o funkční bezpečnosti

V neposlední řadě jsou pro všechny zúčastněné strany k dispozici školicí kurzy a semináře společnosti Pepperl+Fuchs na téma funkční bezpečnosti – ty lze přizpůsobit na míru bezpečnostní koncepci vyvinuté pro zákazníka a mít charakter interní události nebo mohou mít obecnější povahu. Společnost Pepperl+Fuchs nabízí osobní i online události na téma funkční bezpečnosti v oblasti strojírenství a výroby strojů a ve zpracovatelském průmyslu. Všechny formáty školení kombinují teoretické aspekty s užitečnými praktickými znalostmi, aby byl zajištěn optimální úspěch při vzdělávání.

Highlights of the Full Service Functional Safety Package


elektronický zpravodaj

Přihlaste se k odběru našeho elektronického zpravodaje a získávejte pravidelně zprávy a zajímavé informace ze světa automatizace.

Odebírat
amplify – magazín společnosti Pepperl+Fuchs

Objevte náš online magazín! Čekají na vás zajímavé příběhy úspěšných řešení, zprávy o aplikacích, rozhovory a regionální zprávy.

Centrum funkční bezpečnosti od společnosti Pepperl+Fuchs

Stovky produktů s vyhodnocením SIL/PL, bezplatné nástroje a brožury na jednom místě: centrum funkční bezpečnosti je vaším výchozím bodem, když potřebujete implementovat bezpečnostní funkce.