Servisní linka pro průmyslové snímače
Servisní linka ochrany před výbuchem

Výroba na míru

2022-03-02

Společnost Pepperl+Fuchs vyvíjí individuální senzorová řešení pro různé automatizační projekty

Customized Solutions from Pepperl+Fuchs

Řešení tak individuální jako vy. Společnost Pepperl+Fuchs je věrná tomuto mottu a podporuje své zákazníky prostřednictvím přizpůsobených řešení v široké řadě průmyslových odvětví. Důvodem je to, že standardní produkty z širokého portfolia společnosti Pepperl+Fuchs ne vždy vyhovují aplikaci na 100 %. Aby bylo zajištěno, že tyto aplikace budou také dokonale vyřešeny, odborníci vyvinou individuálně přizpůsobený produkt nebo přesně vyhovující celkové řešení, které přesně splňuje požadavky. Tři aktuální příklady, které společnost Pepperl+Fuchs zavedla v úzké spolupráci s příslušnými zákazníky, ukazují, jak různorodá jsou taková přizpůsobená řešení. 


Bezpečné sledování spojovacích procesů

Nezbytnou prevencí ztráty nákladu vozidla je bezpečné připojení tahače a návěsu pomocí točnice. Pro spolehlivé sledování důležitého procesu spojováníspolečnost Pepperl+Fuchs zavedla kompletní řešení sestávající z technologie jednotlivých senzorů a součástí speciálně vyvinutých pro danou aplikaci: Indukční snímače sledují proces připojování v různých bodech a přenášejí svůj stav do řídicí jednotky vyvinuté speciálně pro zákazníka. Pro tento účel byla připojovací technologie speciálně přizpůsobena elektronice vozidla. V kabině řidiče dva vysílače signálu zobrazují řidiči aktuální stav procesu připojování, a to jak vizuálně, tak akusticky. Díky tomuto individuálně vyvinutému asistenčnímu systému řidič vozidla přesně ví, kdy je proces připojování dokončen a kdy může zahájit svou cestu. Výrobce obdrží kompletní systém z jediného zdroje a může jej použít přímo systémem plug-and-play.


Dvojité senzory pro všechny případy

Dvojité senzory jsou ideálním řešením pro spolehlivou detekci polohy ventilů. Kombinují dva prvky indukčního snímače, které detekují polohu ovladače, a tedy polohu ventilu – otevřeno nebo zavřeno. Zákazník hledal senzor, který by mohl použít pro detekci polohy v celém portfoliu produktů, a tedy ve velmi odlišných podmínkách montáže. Společnost Pepperl+Fuchs vyvinula dvojitý snímač s individuálním pouzdrem, které se vejde do každého z řídicích ventilů zákazníka. Kromě velikosti elektroniky, která se musela vejít do přizpůsobeného pouzdra, hrála rozhodující roli i certifikace pro prostředí s nebezpečím výbuchu. Tým společnosti Pepperl+Fuchs implementoval obojí, aby nyní mohl zákazník pokrýt celé své portfolio jediným typem dvojitého snímače. Toto modulární řešení výrazně snižuje nároky na instalaci a následně i náklady.


Regulace hladiny v těch nejtěsnějších prostorech

Ultrazvukové senzory jsou ideální pro měření a sledování úrovní naplnění, jako je tomu v případě jednoho zákazníka společnosti Pepperl+Fuchs. Tento zákazník provozuje ve svých závodech po celém světě několik tisíc generátorů energie pomocí motorové nafty, kterou skladuje v mnoha rezervních nádržích. Aby bylo možné v budoucnu přesně monitorovat hladiny naplnění nádrží, zákazník hledal vhodný ultrazvukový senzor, který by přenášel hladiny naplnění přes bezdrátovou bránu. To bylo rychle nalezeno, ale standardní plochý kabel použitý pro senzor nebyl pro takové prostředí dostatečně robustní. Díky instalační výšce se také ukázalo, že standardní konektor není vůbec ideálním řešením. Odborníci ze společnosti Pepperl+Fuchs proto vyvinuli přizpůsobené pouzdro s konektorovou zásuvkou na boku. Speciálně upravená konstrukce nyní umožňuje přímou montáž na kovovou přírubu palivové nádrže. Další ochranu zajišťuje také chemicky odolné čelo snímače.


Spolupráce pro přizpůsobené řešení

Příklady ukazují: Každý zákazník a každý projekt jsou individuální. Ať už se jedná o malé přizpůsobení stávajícího výrobku, speciálně vyvinutý snímač, nebo komplexní celkové řešení včetně certifikace, základem všech řešení přizpůsobených na míru od společnosti Pepperl+Fuchs je pravidelný kontakt se zákazníky a individuální konzultace. Koneckonců, aby bylo možné vyvinout řešení, které přesně splňuje požadavky, pochopení aplikace je stejně důležité jako know-how v oblasti automatizace. Odborníci ze společnosti Pepperl+Fuchs společně se zákazníkem analyzují, která možnost je nejvhodnější, a pracují na řešení, dokud tento úkol dokonale nevyřeší. 


Vyzvěte nás!

Hledáte také přizpůsobené řešení? Těšíme se na další výzvy!


elektronický zpravodaj

Přihlaste se k odběru našeho elektronického zpravodaje a získávejte pravidelně zprávy a zajímavé informace ze světa automatizace.

Odebírat
amplify – magazín společnosti Pepperl+Fuchs

Objevte náš online magazín! Čekají na vás zajímavé příběhy úspěšných řešení, zprávy o aplikacích, rozhovory a regionální zprávy.

Image of a Worker

With customized solutions, Pepperl+Fuchs supports customers in new challenges and tasks.