Servisní linka pro průmyslové snímače
Servisní linka ochrany před výbuchem

Dynamic Arc Recognition and Termination (DART)