Servisní linka pro průmyslové snímače
Servisní linka ochrany před výbuchem

Pobřežní plošiny

Pobřežní plošiny používají produkty Pepperl+Fuchs
Pobřežní plošiny používají produkty Pepperl+Fuchs

Existuje několik druhů pobřežních plošin, například:

– plovoucí plošiny
– poloponorné plošiny
– plošiny s tenzními kotvami
– Plošiny s válcovou základnou

Tyto pobřežní plošiny jsou všechny navrženy podle potíží, které mohou v různých aplikacích vyvstat. Můžeme jmenovat například hloubku, ze které se ropa těží, nebo velikost ložiska ropy.

Společnost Pepperl+Fuchs tyto požadavky na rozhraní mezi řídicí střediskem pobřežní plošiny a strojním vybavením vyhodnocuje a nabízí optimalizované řešení, v rámci kterého jmenujme například tyto produkty certifikované pro použití v mořských aplikacích:

  • oddělovací bariéry, převodníky signálu, Zenerovy bariéry
  • remote I/O systémy
  • technologie sběrnicových systémů