Enabling global use.
Optimizing information flow.
Expanding flexibility.

BULLET—Adaptér WirelessHART

Funkce

Řada certifikací umožňuje globální použití

Řada certifikací umožňuje globální použití

BULLET je jediný adaptér WirelessHART na trhu vybavený pouzdrem Ex d. Adaptér BULLET má všechny certifikace (ATEX, UL, IECEx a mnoho dalších) potřebné pro celosvětové použití. Stačí připojit BULLET k provoznímu zařízení a tak aktivovat efektivní bezdrátový přenos dat.
Funkce multidrop pro nákladově efektivní instalace

Funkce multidrop pro nákladově efektivní instalace

Adaptér BULLET je vybaven výkonnou funkcí multidrop, která významně snižuje náklady na připojování zařízení do sítě WirelessHART. Jediný adaptér BULLET umožňuje připojit až osm periferních zařízení HART. To je užitečné zejména když potřebujete monitorovat soustavu nádrží nebo potrubí.
Technologie StepVolt optimalizuje napájení proudovou smyčkou

Technologie StepVolt optimalizuje napájení proudovou smyčkou

Adaptér BULLET je napájen z proudové smyčky 4 mA až 20 mA pomocí speciální technologie zvané „StepVolt“. Tato technologie vám umožňuje nastavit vstupní napětí od 1 do 2,5 V za účelem optimalizace využití proudové smyčky a bezdrátového komunikačního pásma.
Robustní pouzdro chrání extrémně flexibilní zařízení

Robustní pouzdro chrání extrémně flexibilní zařízení

Anténa adaptéru BULLET je zcela chráněna hliníkovým pouzdrem Ex d s antistatickým krytem. Pouzdro je vysoce odolné a vhodné pro teploty -40 °C až +85 °C. Výhodou je kombinace odolnosti a flexibility: adaptér BULLET lze připojit k jakékoli periferii a napájet jej buďto běžnou nebo solární proudovou smyčkou.

Technologie

StepVolt

Technologie StepVolt optimalizuje napájení proudovou smyčkou

Adaptér BULLET je napájen z proudové smyčky 4 mA až 20 mA pomocí speciální technologie zvané „StepVolt“. Tato technologie uživatelům umožňuje nastavit vstupní napětí od 1 do 2,5 V za účelem optimalizace využití proudové smyčky a bezdrátového komunikačního pásma. Adaptér BULLET zajišťuje spolehlivou funkci i ve velmi náročných podmínkách nízkého proudu, kdy je k dispozici velmi málo energie – při používání vysílačů na velmi dlouhých kabelech nebo s jiskrově bezpečnými bariérami. V případech, kdy je k dispozici více energie, zasílá adaptér BULLET vyšší množství paketů WirelessHART za sekundu, a tím zvyšuje výkon celé sítě WirelessHART.


Multidrop

Funkce multidrop pro nákladově efektivní instalace

Unikátní funkcí adaptéru BULLET je možnost obsluhovat až osm měřicích zařízení HART jediným adaptérem. Digitální multidrop snižuje náklady na doplňování dalších zařízení do stávající sítě WirelessHART: Nejsou nutná žádná spojovací zařízení, speciální vodiče, napájecí kondicionéry, segmentové zakončovací členy ani další školení pro personál. Funkce je užitečná zvláště pro některé aplikace SCADA, jako je monitorování soustav nádrží a potrubí.

Případy použití

Měření hladiny v soustavě nádrží

Měření hladiny v soustavě nádrží

Hladinu ve 23 nádržích s petrochemickými produkty je nutné spolehlivě monitorovat. Z hlediska nákladů je instalace nových měřicích zařízení náročná, protože nádrže jsou daleko od sebe a řídicí rozvaděč je přeplněný kabeláží. Adaptér BULLET nabízí nákladově efektivní řešení: funkce multidrop umožňuje provoznímu personálu přiřadit adresu až osmi periferiím na nádrži pouze jediným adaptérem WirelessHART s ochranou Ex d.

Protože závod již využívá 24V napájení (osvětlení apod.), adaptér a periferní zařízení lze napájet tímto zdrojem a může přenášet data do řídicího systému procesu bezdrátově. Aby byl přenos signálu co nejméně rušen, jsou adaptéry BULLET umístěny na sloupcích 2 metry nad nádržemi.


Hraniční detekce v chemickém závodu

Hraniční detekce v chemickém závodu

V této venkovní aplikaci v chemickém závodu je adaptér BULLET využíván pro detekci možného úniku plynu. Několik „stromů“, každý s pěti adaptéry BULLET, je rozmístěných v areálu závodu, kde monitorují linii hranice areálu. Každý přenosný strom nese čtyři měřiče plynu pro detekci různých plynů, vrtulku, která měří rychlost větru, a směrovou plošku, která měří směr větru. Z těchto celkem šesti měřených signálů jsou čtyři signály 4 mA až 20 mA a dva signály HART.

Díky funkci multidrop mohou být dvě zařízení HART připojena k jednomu adaptéru BULLET. Oba typy signálů, 4 mA až 20 mA a HART, jsou spolehlivě a zcela bezdrátově přenášeny do řídicího systému adaptéry BULLET – i když okolní teplota klesne na -33 °C. V této sestavě jsou adaptéry BULLET napájeny ze solárního panelu, kterým je, kromě baterií, vybaven každý strom.

Přenosná jednotka pro monitorování plynu v chemickém závodu

Přenosná jednotka pro monitorování plynu v chemickém závodu

Mobilní jednotky pro detekci plynu umožňují zákazníkům provádět detekci plynu téměř kdekoli. Mobilní jednotka pro detekci plynu se skládá z detektoru plynu, solárního panelu a napájecí baterie, ovládací skříně a adaptéru BULLET. Adaptér BULLET je napájen ze solárního panelu a přenáší signály 4 mA až 20 mA z detektoru plynu do řídicího systému.

Bezdrátová zařízení WirelessHART, jakým je také adaptér BULLET, vytvářejí síť s topologií mesh: signály jsou předávány z jednoho adaptéru BULLET do dalšího nebo přímo do brány WirelessHART, která komunikuje s řídicím systémem. Provozní personál může uvnitř závodu snadno vytvořit velmi flexibilní komunikační strukturu.

Přenosné míchací nádrže ve farmaceutickém podniku

Přenosné míchací nádrže pro farmaceutické podniky

Ve špičkových farmaceutických aplikacích je nutná flexibilita: zde představují přenosné míchací nádrže běžnou součást výroby léků a zvládají všechny patřičné procesní kroky – od míchání po ohřívání a chlazení produktů. Každá přenosná míchací nádrž je vybavena několika periferiemi. Dva adaptéry BULLET (jeden v režimu multidrop) přenášejí signály vysílače HART (hladina, PH, teplota, tlak) a jeden signál 4 mA až 20 mA (regulátor otáček motoru) do brány WirelessHART, která komunikuje s řídicím systémem.

Adaptér BULLET je napájen ze střídavého zdroje pro motor míchadla a zajišťuje tak bezdrátový přenos dat nezávislý na omezeních typických pro baterie nebo externí zdroje napájení. Robustní pouzdro také zajišťuje odolnost adaptéru BULLET vůči vlivům typickým pro čisticí procesy CIP (Clean-in-Place).

Seznamte se s našimi adaptéry WirelessHART

Seznamte se s nejširším portfoliem adaptérů WirelessHART na trhu! Sabrina Weiland, produktová marketingová manažerka, představuje několik typů adaptérů a doporučuje, který se pro vaše využití hodí nejlépe.

Kontakty