Zůstaňte v pohybu!

Přesná navigace, spolehlivé vnímání prostředí a efektivní manipulace s břemeny.

Senzory a systémy pro automaticky naváděná vozidla

Komplexní portfolio

Komplexní portfolio

Od navigace a navádění po manipulaci s břemeny a vnímání prostředí: Společnost Pepperl+Fuchs nabízí široké portfolio senzorů a technologií pro bezproblémové procesy v široké řadě použití vozidel AGV.
Řešení přizpůsobená na míru

Řešení přizpůsobená na míru

Spolehlivé a vysoce přesné: Společnost Pepperl+Fuchs nabízí na základě dlouholeté zkušenosti v oblasti automaticky naváděných vozidel vysoce výkonné senzory, technologie a řešení, která vyhovují vašim potřebám.
Zkušený lídr trhu

Zkušený lídr trhu

Společnost Pepperl+Fuchs, která má více než 70leté zkušenosti v oblasti průmyslové automatizace, úspěšně řeší rozmanitou škálu aplikací a neustále vyvíjí nové technologie, které zvyšují spolehlivost a efektivitu vašich procesů.
Sensorik4.0®

Sensorik4.0®

Váš úspěch je pro nás důležitý: Vytvořte bezpečné a efektivní procesy a modernizujte postupy vlastní manipulace s materiálem pomocí technologie inteligentních senzorů od společnosti Pepperl+Fuchs tak, aby odpovídala konceptu Průmyslu 4.0!
Manipulace s břemeny

Manipulace s břemeny

Vyzvednutí, zajištění a přeprava břemen představuje řadu problémů pro automaticky naváděná vozidla. Za prvé, vozidla AGV musí přesně dokovat na správné překládací stanici. Při nakládání a vykládání musí být zajištěno, že jsou nosiče nákladu spolehlivě detekovány a správně umístěny. Kromě toho musí být rychle a spolehlivě identifikován jak nosič nákladu, tak přepravovaný materiál.

Společnost Pepperl+Fuchs nabízí široké portfolio kompaktních a robustních senzorů, které jsou ideální pro použití v automaticky naváděných vozidlech, od dokování po polohování a od detekce pro identifikaci břemen.

Zjistěte, jak vyřešit postupy vlastní manipulace s břemeny pomocí správné technologie senzorů!

Navigace a navádění

Aby bylo dosaženo co nejvyššího výkonu při manipulaci s materiálem, musí být automaticky naváděná vozidla (AGV) spolehlivě navigována v každé situaci. Bez ohledu na to, zda se jedná o volnou navigaci, navigaci podle podlahy nebo sledování pohybu – společnost Pepperl+Fuchs nabízí výkonné a nejmodernější technologie v oblasti navigace a navádění.

Bez ohledu na náročná prostředí nebo oblasti důležité z hlediska bezpečnosti: V závislosti na požadavcích použití jsou k dispozici správné systémy pro plynulé a efektivní procesy.

Se senzory a řešeními od společnosti Pepperl+Fuchs můžete spolehlivě navigovat svá vozidla AGV!

Navigace a navádění
Vnímání prostředí

Vnímání prostředí

Ať už v logistických centrech, továrnách nebo kancelářských budovách, vozidla AGV musí vždy přesně zjistit své prostředí, aby se vyloučily kolize s lidmi a předměty.

To vyžaduje použití speciálních technologií. Společnost Pepperl+Fuchs nabízí pro tento účel spolehlivé senzory a systémy, jako je systém ultrazvukových senzorů USi-safety s bezpečnostním schválením podle ISO 13849-1 kategorie 3 PL d nebo 3-D LiDAR senzor R2300 s nejvyšším úhlovým rozlišením ve své třídě. Tyto a další senzory umožňují přesné a spolehlivé vnímání prostředí, čímž zajišťují hladký provoz při používání vozidel AGV.

Chraňte lidi a předměty před kolizemi pomocí jedinečných senzorů a technologií od společnosti Pepperl+Fuchs pro detekci prostředí!

Nejlepší použití

Spolehlivá detekce nákladu během přesunu

Při nakládání a vykládání automaticky naváděných vozidel na překládacích stanicích musí být přesně detekována poloha nákladu. K zajištění správného překládání je na stožár vozidla instalován 3D senzor LiDAR řady R2300. Ten poskytuje data z měření při přiblížení vozidla AGV a při nakládání nákladu, která jsou k dispozici řídicímu systému jako trojrozměrné shluky bodů.

Další informace
Správné vyrovnání automatizovaných robotů při vyzvedávání materiálu

Při přepravě vozíků nebo regálů automatizované roboty zajíždějí do výklenku pod nosičem nákladu, aby je zvedly. Čtecí zařízení PGV namontované na horní straně vozidla identifikuje nosič nákladu pomocí štítku Data Matrix. Zároveň orientace čtecího zařízení vůči štítku určuje relativní polohu vozidla. Tímto způsobem polohovací systém PGV zajišťuje přesné vyrovnání vozidla a bezpečnou přepravu zboží.

Další informace
Přesná orientace pro automaticky naváděná vozidla

Při přepravě zboží by se vozidla AGV měla navigovat z bodu do bodu s vysokou přesností. LiDAR senzory R2000 s technologií Pulse Ranging Technology (PRT), které se používají k tomuto účelu, jsou předním světovým řešením pro přesnou navigaci: S největším úhlovým rozlišením ve své třídě nabízejí 360° viditelnost v celém rozsahu. Proto poskytují vysoce přesné výsledky měření pro určení absolutní polohy.

Další informace
Přesná poloha a naměřená rychlosti pro vozidla AGV

Aby dokázala přesně určit svou vlastní polohu, potřebují vozidla AGV další data spolu s těmi, která poskytují optické senzory. Pro tento úkol jsou kombinovány dva měřicí systémy: rotační snímač a 2-D LiDAR senzor. Inkrementální rotační snímače řady ENI58IL, TVI40 nebo MNI jsou namontovány na kolech a poskytují data o relativním pohybu, která jsou vyrovnána proti údajům o absolutní poloze poskytovaným 2-D LiDAR senzorem. To umožňuje přesné určení polohy.

Další informace
Bezpečná přeprava materiálu v logistickém centru

Pro zajištění ochrany osob před kolizemi ve všech směrech jízdy musí být vozidla AGV, jako jsou automatizované vysokozdvižné vozíky, zabezpečena v souladu se směrnicí ISO 13849-1 kategorie 3 PL d. Systém USi-safety je jediným systémem ultrazvukových senzorů na světě, který má toto bezpečnostní schválení, umožňuje spolehlivé sledování třírozměrných prostor.

Další informace

Kontakty

Máte nějaké dotazy k našim senzorovým řešením pro automaticky naváděná vozidla?
Rádi vám pomůžeme. Pokud potřebujete další informace o produktech, které vás zajímají, stačí nám zaslat zprávu nebo si domluvit schůzku s některým z našich odborníků.