Servisní linka pro průmyslové snímače
Servisní linka ochrany před výbuchem

Provozní sběrnice snadněji – zaměřeno na uživatele

Fyzickou vrstvu provozní sběrnice s rozhraním FOUNDATION H1 a PROFIBUS PA lze monitorovat díky rozšířenému diagnostickému modulu (ADM). Modul ADM automatizuje uvádění do provozu a získávání diagnostické dokumentace, monitoruje segment provozních sběrnic online a identifikuje poruchy v reálném čase.

Vestavěný expertní systém zjišťuje a interpretuje elektrické hodnoty a chování jednotlivých segmentů. Údržba výrobního závodu obdrží včasná a dobře srozumitelná varování. Tuto funkci podporuje jednoduchý uživatelský displej:

  • Průvodce nastavením
  • Zobrazení diagnostiky
  • Náhledy monitorování segmentů pomocí barevné indikace NAMUR podle protokolu NE 107
  • Funkce exportu dat pro analýzu dlouhodobých trendů

Díky modulu ADM je nyní správa provozních sběrnic mnohem snazší. Informace jsou k dispozici z bezpečného prostoru řídicí místnosti. Zaměstnanci výrobního závodu se tak vyhnou zbytečným cestám do provozu a zvýší svou bezpečnost a komfort obsluhy.


Kvalita instalace na dosah ruky – zařízení FDH-1

Přenosné zařízení (FDH-1) pro diagnostiku provozní sběrnice
Přenosné zařízení (FDH-1) pro diagnostiku provozní sběrnice

Přenosné zařízení (FDH-1) pro diagnostiku provozní sběrnice je jediné přenosné řešení s vestavěným expertním systémem. Novým i zkušeným uživatelům nabízí zařízení FDH-1 funkce kontroly a monitorování kvality fyzické vrstvy provozních sběrnic. Uživatelé mohou kontrolovat:

  • kvalitu instalace jediným stisknutím tlačítka,
  • stávající kabely a jejich využitelnost s provozní sběrnicí,
  • zprávy z odborného systému, poskytující stručné rady ohledně kvality a možné nápravy poruch v instalaci.

Dostupnost řízení: Diagnostika detekuje a izoluje běžné poruchy

Nejvyšší dostupnost a minimalizace poruchových stavů představuje ve zpracovatelských závodech hlavní požadavek. Výzkum instalací provozních sběrnic, prováděný od roku 2001, dovedl naše vědce a konstruktéry k návrhu komponentů a příslušenství provozních sběrnic, které detekují a izolují tyto typy poruch. Komponenty s „diagnostickou“ funkcí nainstalované v provozu dokážou detekovat, vydat výstrahu a tam, kde je to možné, také izolovat tyto poruchy.


Mějte pod kontrolou více aktiv

Monitorování řídicího modulu rozvaděče vyžaduje další vstupy a výstupy. Ty jsou nyní k dispozici s diagnostickými branami – ústřední součástí, jež zajišťuje fungování pokročilé diagnostiky v systému DCS. Stav zahřátí a ochlazení zařízení, monitorování stavu ventilátorů a informace o neoprávněném přístupu přicházejí do řídicí místnosti ve formě výstražných zpráv.

Příslušenství monitoruje a vydává výstrahy na průnik vody v rozbočovacích skříních nebo krytech přístrojů. Přepěťová ochrana vydává výstrahy v případě, že je nutná výměna. Již není nutné testování a opakované provozní zkoušky.


Kontrola je snadná a lze ji integrovat do jakéhokoli systému DCS

Vzhledem k více možnostem integrace prostřednictvím sítě Ethernet, FF-H1 nebo PROFIBUS DP může uživatel zvolit integraci veškerých zpráv a výstrah do systému DCS. Provozní sběrnice se stává snadno spravovatelným, zdravým a spolehlivým aktivem, které je vyžadováno pro soudobé systémy automatizace procesů.

Od rozhodování a plánování přes instalaci a uvedení do proozu až po provoz a údržbu: Objevte, jak co nejlépe využít svou sběrnicovou infrastrukturu…

Přenosné zařízení FDH-1 pro diagnostiku sběrnice fieldbus

Získejte maximálně výkonnou infrastrukturu s novým přenosným zařízením FDH-1 pro diagnostiku sběrnice fieldbus