Servisní linka pro průmyslové snímače
Servisní linka ochrany před výbuchem

Pro převodníky signálu K-Systému je k dispozici celá řada příslušenství pro sestavování a provoz