Servisní linka pro průmyslové snímače
Servisní linka ochrany před výbuchem

VisuNet – důmyslná řešení

Pracovní stanice obsluhy VisuNet jsou robustní a elegantní. Naše HMI mají své místo na specializovaných trzích s inovativními produkty vyhovujícími potřebám pro použití v oblastech s nebezpečím výbuchu a také v oblastech průmyslových procesů.

Naše vizualizační produkty pro trh ropného průmyslu jsou určeny pro použití v nejnáročnějších podmínkách. HMI VisuNet IND můžete najít ve všech oblastech ropného průzkumu u zkušebních vrtů, při prohledávání ploch, směrovém mapování a také ve službách a BOP.

V rafineriích a při následném zpracování se naše HMI používají při sledování a řízení procesů. Pracovní stanice obsluhy VisuNet IND se používají v oblasti skladování uhlovodíků a v systémech produktovodů – plnění železničních cisteren nebo tankerů a také sledování a řízení tlaku. Jsou také umístěny na venkovních nádržích a spolehlivě odolávají účinkům slunečního záření, deště a prachu.

Na druhém konci spektra procesů jsou průmyslové obory podléhající regulačním předpisům, jako je farmaceutický průmysl a speciální chemie. VisuNet GXP a GMP můžete najít v mnoha průmyslových oborech podléhajících regulačním předpisům v aplikacích procesů v nebezpečných oblastech a řízení dávkových procesů, dále také v aplikacích vyžadujících hygienickou čistotu.

Trend decentralizace sledování a řízení má za cíl minimalizovat expozici vybavení vlivům náročného prostředí a zmírňuje rizika na základě lepší přístupnosti řízení procesu. Pracovní stanice obsluhy VisuNet jsou klíčovými prvky vzdáleného zobrazování, a proto byly zkonstruovány tak, aby vydržely pracovat v náročném a drsném prostředí. Konstrukce platformy VisuNet je velmi přizpůsobivá, takže pracovní stanice obsluhy mohou mít v celém závodě stejný vzhled, ale jejich funkce se bude lišit.