Servisní linka pro průmyslové snímače
Servisní linka ochrany před výbuchem

VisuNet – důmyslná řešení

Průmyslové monitory VisuNet a panelové počítače jsou určeny pro řízení procesů. Každý průmyslový monitor je vyroben tak, aby splňoval přísné bezpečnostní požadavky a mechanické tolerance. Ať už se jedná o použití v korozivním a znečištěném prostředí nebo ve výbušném prostředí, vždy máme to správné řešení splňující vaše požadavky.

Stále více a více řídicích činností se přesouvá z řídicí místnosti do pracovních stanic obsluhy umístěných přímo ve výrobních prostorech, a proto dochází k druhotnému opouštění koncepce proprietárních obslužných terminálů. Tento trend je z velké části způsoben řešeními HMI založenými na počítači, což nabízí větší flexibilitu a snadný síťový provoz.

Trend decentralizace vizualizace a řízení má za cíl minimalizovat expozici vybavení vlivům náročného prostředí a zmírňuje rizika na základě lepší přístupnosti řízení procesu.  Průmyslové monitory VisuNet a panelové počítače jsou klíčovými komponenty vzdáleného zobrazování, a proto byly zkonstruovány tak, aby vydržely v náročném a drsném prostředí. Horko nebo chlad, znečištění, prach nebo vlhko nemohou uškodit odolné průmyslové konstrukci VisuNet.