Servisní linka pro průmyslové snímače
Servisní linka ochrany před výbuchem

Model HiC2441 je výkonná univerzální bariéra, která nezávisle zjišťuje požadavky na vstupy a výstupy a automaticky se přizpůsobuje požadovanému typu signálu (digitální vstup, digitální výstup, analogový vstup, analogový výstup). Odstraňuje tak závislost na zařízení ve vašem procesu nebo bezpečnostních vstupech/výstupech a řídicích rozvaděčích.


Jediný multifunkční I/O modul nahrazuje několik tradičních modulů

Vzhledem k tomu, že jediná oddělovací bariéra nahrazuje několik tradičních I/O modulů, model HiC2441 výrazně zjednodušuje technické návrhy a konfiguraci infrastruktury řízení procesů. Řadicí rozvaděče již nejsou potřebné. Změny parametrizace, které dříve trvaly několik dní, lze teď zvládnout během několika minut. Změny jsou realizovány jednoduše na softwarové úrovni prostřednictvím univerzální vstupní karty distribuovaného řídicího systému (DCS). Tímto způsobem lze úspěšně provést dokonce i jednoúčelové změny podle požadavků projektů automatizace procesů. Dalším přínosem jsou podstatně menší požadavky na prostor vyhrazený pro náhradní díly, protože tento jediný modul lze použít univerzálně, nezávisle na typu signálu.

Ať už pracujete s pevně stanoveným termínem projektu, nebo musíte na poslední chvíli reagovat na změny systémových požadavků, univerzální bariéra HiC2441 vám poskytne rychlé a bezproblémové řešení pro všechny typy instalací, uvedení do provozu a údržby.