Servisní linka pro průmyslové snímače
Servisní linka ochrany před výbuchem

Pro přípravu standardních měřicích signálů pro různé typy snímačů úrovně hladin je za potřebí vhodná elektronika.
Obecně vzato se rozlišuje řízení limitních hodnot a souvislé měření hladin.

Podle konkrétní aplikace je naše elektronika rozhraní certifikována pro použití v prostorách Ex a pro ochranu proti přetečení podle WHG. Kompletní produktový přehled elektroniky rozhraní je k dispozici v části Převodníky signálu.