Serviceline
Servisní linka pro průmyslové snímače
Servisní linka ochrany před výbuchem

Měřicí princip

Piezoelektricky aktivované vibrace vibrační vidličky se tlumí, když vidlička přijde do kontaktu s médiem. Díky této změně elektronický systém určuje spuštění spínacího signálu. Tato funkce je nezávislá na proměně fyzických vlastností média.


Provozní režim

Oba plátky vibrační vidličky jsou poháněny stejným piezoelektrickým zdrojem. Ve vzduchu vibrační vidlička vibruje na své rezonanční frekvenci. Když je ponořena do stoupající kapaliny, sníží se frekvence a amplituda vibrací. Proběhne elektronické vyhodnocení této změny a vyšle se spínací signál.


Functional Safety Hub from Pepperl+Fuchs

Several hundred products with a SIL/PL assessment, free tools, and brochures in one place: the "Functional Safety Hub" is your starting point when you have to implement safety functions.