Servisní linka pro průmyslové snímače
Servisní linka ochrany před výbuchem

Měřicí princip

Piezoelektricky aktivované vibrace vibrační vidličky se tlumí, když vidlička přijde do kontaktu s médiem. Díky této změně elektronický systém určuje spuštění spínacího signálu. Tato funkce je nezávislá na proměně fyzických vlastností média.


Provozní režim

Oba plátky vibrační vidličky jsou poháněny stejným piezoelektrickým zdrojem. Ve vzduchu vibrační vidlička vibruje na své rezonanční frekvenci. Když je ponořena do stoupající kapaliny, sníží se frekvence a amplituda vibrací. Proběhne elektronické vyhodnocení této změny a vyšle se spínací signál.


Centrum funkční bezpečnosti od společnosti Pepperl+Fuchs

Stovky produktů s vyhodnocením SIL/PL, bezplatné nástroje a brožury na jednom místě: centrum funkční bezpečnosti je vaším výchozím bodem, když potřebujete implementovat bezpečnostní funkce.