Servisní linka pro průmyslové snímače
Servisní linka ochrany před výbuchem

Měřicí princip

Izolovaná kovová sonda nainstalovaná v kovovém kontejneru tvoří kondenzátor společně s kovovou stěnou, jejíž kapacita se zvyšuje se zvyšující se hladinou kapaliny. Tím pádem se pro kapacitní měření vyžaduje médium s konstantní permitivitou.
Jednoduchá a robustní konstrukce (trubicový nebo lankový snímač) umožňuje měření úrovně hladin kapalin, granulovaných pevných látek, vodivých i nevodivých médií.


Provozní režim

Kovová stěna kontejneru a měřicí snímač utvářejí dvě elektrody kondenzátoru. Kapacita se mění spolu se stoupající hladinou kvůli dielektrické konstantě média.