Servisní linka pro průmyslové snímače
Servisní linka ochrany před výbuchem

Přístroj SmartRunner Matcher vychází z technologie SmartRunner, která představuje jedinečnou kombinaci technologie světelného řezu a kamerového senzoru 2-D s integrovanými diodami LED. Tento senzor rozpoznávání profilu je speciálně určen na porovnání profilů předmětů a poskytuje měření profilu pro konkrétní aplikaci s integrovaným vyhodnocením v kompaktním pouzdru.

Kamerový senzor je specializovaný na hlášení odchylek od naučeného referenčního obrysu. Senzor používá porovnání profilu k ověření správnosti obrysu objektu a jeho umístnění. Referenční profil se dá snadno naučit. Pokud jsou referenční a získaný profil totožné nebo „dostatečně blízko“, vytváří se „dobrý“ signál. Jestliže se dva profily liší, pošle kamerový senzor „špatný“ signál. To zajišťuje spolehlivost v robotických uchopovacích systémech a zabraňuje neplánovaným prostojům a poškození drahých produktů.

Díky širokému detekčnímu poli 180 mm je přístroj SmartRunner Matcher dostatečně flexibilní, když se změní požadavky aplikace, například dočasné modifikace výroby. Prostřednictvím učení a kódů Data Matrix se senzor rozpoznání profilu rychle adaptuje na novou situaci, aniž by bylo potřeba měnit polohu nebo parametrizaci.

Výhody kamerového senzoru:

  • Porovnání profilu pomocí technologie SmartRunner: Rychlá instalace a snadná integrace díky předem nakonfigurovaným senzorům pro konkrétní aplikaci
  • Rychlá adaptace na požadavky nových aplikací díky velkému detekčnímu poli 180 mm a snadnému učení nových referenčních profilů
  • Zvýšená disponibilita závodu díky nepřerušeně běžícím procesům a ochraně cenných součástí

Hlavní obory:

  • Automobilový průmysl
  • Balicí technika
  • Strojírenský průmysl

 

 


Objevte senzory na bázi světelného řezu SmartRunner vybavené jedinečnou kombinací technologie světelného řezu a kamerového senzoru 2-D s integrovanými diodami LED…