Servisní linka pro průmyslové snímače
Servisní linka ochrany před výbuchem

Od kontroly zboží na pásových dopravnících přes manipulaci s předměty v robotice až po prevenci kolizí pro automaticky naváděná vozidla AGV – senzor nezpracovaných dat SmartRunner Explorer 3-D je vhodný pro širokou řadu oblastí použití s nároky na přesnou detekci obrysů. Díky hliníkovému pouzdru s teplotně-regulačními vlastnostmi zajišťuje tento odolný senzor s certifikací IP65 spolehlivé výsledky měření i v těch nejnáročnějších aplikacích. Volitelně je možné použít verzi s technologií stereo vidění nebo technologií ToF (time-of-flight) a kromě dvourozměrných obrazů generovat také vysoce přesné 3D obrazy tvořené shluky bodů.

Díky integrovanému gigabitovému rozhraní Ethernet mohou být 2D a 3D snímky generovány výrazně rychleji a bez ztráty dat. Díky vysokému rozlišení čipu mohou být i ty nejmenší objekty a jejich vlastnosti přesně mapovány a převáděny do systému souřadnic nebo individuálních aplikací pomocí informací o hloubce ve směru osy z. Protože jsou senzory dodávány už kalibrované, lze je použít okamžitě. Mnohonásobně to zkracuje dobu potřebnou k programování a integraci zařízení do aplikace.


Přehled 3D kamerových senzorů


SmartRunner Explorer 3-D

Získejte další informace o senzorech SmartRunner Explorer 3-D se stereo viděním a technologií time-of-flight.