Systém Kanban nové úrovně

Digitální správa systému Kanban

Výhody

Komplexní digitalizace

Komplexní digitalizace

První řešení na trhu, které nabízí ucelený přístup k digitalizaci regálů systému Kanban.
Optimalizované procesy

Optimalizované procesy

Asistenční systém typu „put-to-light“ usnadňuje vyhledávání materiálů, zatímco aktuální zprávy o stavu zásob umožňují provádět průběžnou inventarizaci.
Zvýšená flexibilita

Zvýšená flexibilita

Komplexní digitální informace jsou základem nákladově efektivních pracovních postupů pro širokou škálu verzí produktů.
Připraveno pro modernizace

Připraveno pro modernizace

Stávající systémy Kanban v zastaralých výrobních areálech lze později snadno a za přijatelnou cenu digitalizovat.
Komplexní digitalizace
Digitální systém správy systému Kanban je prvním řešením na trhu, které nabízí ucelený digitální obraz fyzických regálů systému Kanban. Když zaměstnanec odebere malý nosič z regálu, je v reálném čase zaznamenáno vyzvednutí materiálu a aktivováno doobjednání. Ruční proces přesunu jednotlivých karet systému Kanban, který je náchylný k chybám, již není nutný, cykly doobjednání jsou kratší a procesy nákupu lze řídit efektivněji.
Optimalizované procesy
Snadno pochopitelné vizualizace typu „put-to-light“ z digitálního systému správy systému Kanban odstraňují časově náročné procesy vyhledávání a chyby při načítání obsahu polic. Navíc díky automatizovanému zaznamenávání vyzvednutí malých nosičů již nejsou vyžadovány ruční zprávy o vyprázdnění běžné u konvenčních systémů Kanban. Vyzvednutí jsou zaznamenávána okamžitě a automaticky. Informace o stavu zásob v regálech jsou dostupné v reálném čase, a umožňují tak provádět průběžnou inventarizaci, zatímco kontejnery a materiály lze kdykoli snadno lokalizovat.
Zvýšená flexibilita
Digitální systém správy systému Kanban výrazně zvyšuje efektivitu nákladů pro širokou škálu verzí produktů. Stavy zásob a požadavky lze synchronizovat v reálném čase bez ohledu na umístění, což přispívá k optimalizaci intralogistických procesů a skladování. Současně jsou tak zcela eliminovány statické procesy přidělování materiálů do regálů a související administrativní náklady. Systém nabízí nejlepší úroveň škálovatelnosti na trhu. Výrobní linky tak lze podle potřeby přestavět a snadno rozšířit na základě modulární struktury.
Připraveno pro modernizace
Digitální systém správy systému Kanban je také ideální pro modernizaci zastaralých prostředí. Požadovaný hardware zahrnuje snadno integrovatelnou sadu komponent z jednoho zdroje obsahující všechny komponenty pro digitalizaci regálu systému Kanban. Software řešení je navržen tak, aby poskytoval maximální interoperabilitu s různými řešeními IoT a systémy ERP nebo MES. Jako celek toto řešení také umožňuje rychle digitalizovat stávající procesy systému Kanban, a to s minimálními náklady.
Chytrá softwarová služba systému Kanban

Integrace softwaru

Software vyvinutý společností Neoception poskytuje centrální logiku pro čtení a agregaci dat místních senzorů. Pomocí inteligentního rozpoznávání vzorů software určuje, zda, kdy a jak došlo k pohybu boxu po různých trasách regálu systému Kanban. Kratší, neúmyslné aktivace jsou pečlivě filtrovány a ignorovány. Průmyslový systém Nexeed vyšší úrovně od společnosti Bosch Connected Industry je informován, pouze pokud byly rozpoznány nesporné události. Služba systému Kanban řídí čtecí hlavy RFID a kontrolky LED.

Kromě provozních funkcí služba zahrnuje také online rozhraní pro jednoduché nastavení hardwaru, sledování operací a ladění. Aktualizace jsou rychlé, bezpečné a lze je implementovat prostřednictvím přímého přístupu k hlavní řídicí jednotce. Nepřetržité kontroly funkčnosti všech komponent umožňují provádět komplexní sledování stavu, přičemž výsledky jsou vizualizovány jako provozní stavy prostřednictvím sloupkového signalizačního světla.

Princip činnosti systému

Úplné řízení regálů

Řízení drah

Pokud jde o poskytování podrobných informací, je digitální systém správy systému Kanban mnohem lepší než konvenční řešení: Každý regál je opatřen sadou komponent zahrnující fotoelektrický světelný pás, speciální řídicí jednotku regálu a modul LED pro vizualizaci pokynů typu „put-to-light“.

Na speciálně vyvinutou senzorovou lištu, která je k dispozici v různých délkách, jsou nainstalovány jednotlivé prvky pro potlačování vizuálního pozadí. Prvky pro potlačování pozadí detekují vzory definované v softwaru téměř v reálném čase. Tyto vzory umožňují vyvozovat závěry o pohybech v regálech. Na základě těchto informací modul LED používá barevné signály, které obsluze oznamují, zda příslušný box byl nebo nebyl umístěn na správnou dráhu.

Běžně používaný plochý kabel rozhraní AS-Interface s technologií propichování umožňuje obsluze připojovat regály rychle a flexibilně.

Get More Insights

Watch this video to learn more about the development of our digital Kanban management system and how you can benefit from this unique solution.

Oficiální zpráva

Stáhněte si nyní zdarma!

Chcete získat další podrobné informace o digitalizaci systémů Kanban? Tobias Kehl, technik pro digitalizaci ze společnosti Neoception, napsal o tomto tématu exkluzivní dokument. Tento dokument PDF vysvětluje základní pracovní postupy systému Kanban, zdůrazňuje potenciál optimalizace a zkoumá téma cloudové integrace a související bezpečnostní aspekty.

Vizuální přehledy sledu operací procesů, hardwarových komponent a softwarových architektur poskytují rychlou cestu k pochopení vzájemného propojení všech těchto prvků.

Získejte zdarma soubor ke stažení hned teď!

Oficiální zpráva k systému Kanban

Kontaktujte nás