Servisní linka pro průmyslové snímače
Servisní linka ochrany před výbuchem

Nápověda

Stránka s podrobnostmi o produktu

Na stránce s podrobnostmi o produktu jsou uvedeny veškeré dostupné informace o vybraném produktu.
Na stránce s podrobnostmi o produktu jsou uvedeny veškeré dostupné informace o vybraném produktu.

Stránka s podrobnostmi o produktu zobrazuje všechny dostupné informace o produktu, například:

  • Funkce produktu
  • Podrobné technické údaje
  • Katalogové listy v dostupných jazycích
  • Certifikáty a homologace
  • Technická dokumentace: návody k obsluze, další návody, software/ovladače apod.
  • Související produkty: příslušenství, doplňkové součásti systému apod.

Stáhněte si katalogový list pro informace zahrnující:

  • Rozměrové výkresy, schémata zapojení
  • Kompletní typová označení pro varianty, volitelné vybavení a možnosti výběru
  • Podrobné informace o rodině produktu, kde jsou relevantní

Vyhledávač produktů FieldConnex®

Vyhledávač produktů FieldConnex zobrazuje všechny komponenty pro průmyslové sběrnice. To znamená, že volby provedené uživatelem platí pro obecné atributy systému procesní automatizace, nikoliv pro atributy dané komponenty. Začněte libovolným výběrem vhodným pro danou aplikaci:

Připojení k řídicímu systémuSlouží k výběru protokolu na straně hostitele a tam, kde je to relevantní, všech komponent speciálně navržených tak, aby odpovídaly požadavkům DCS.
Protokol fieldbus 

Slouží k výběru protokolu sběrnice na straně periferie.

Funkce  Typ komponenty (např. napájecí zdroj, sběrnicový rozvaděč).
Provedení / montážObecné výběry ve věci krytu nebo mechanické instalace. 
Umístění propojovacího členu zařízení / ochrana páteřní sítěProstředí s nebezpečím výbuchu pro instalaci propojovacího členu zařízení a ochrany proti vznícení pro páteřní síť (trunk). 
Umístění přístroje / ochrana vedlejšího vedeníProstředí s nebezpečím výbuchu pro přístroj s konkrétním způsobem ochrany proti vznícení na vedlejším vedení (spur). Umístění a ochrana proti vznícení se mohou lišit od výběrů provedených pro propojovací člen zařízení. 
Certifikace pro prostředí s nebezpečím výbuchu Region, pro který byly komponenty certifikovány. Pokud není certifikát pro vaši zemi k dispozici, obraťte se na místního prodejce. 
Certifikace aplikace Speciální certifikace vyžadované pro specifické segmenty trhu, například námořní. 

V seznamu zobrazeném pod nástrojem vyhledávače produktů se zobrazují všechny komponenty odpovídající kritériím pro daný systém. Kliknutím na modelové číslo / typové označení produktu lze na stránce s podrobnostmi o produktu zobrazit všechny informace.

POZNÁMKA: Bylo vynaloženo veškeré úsilí nutné k zajištění toho, aby byly volby provedené uživatelem přiřazeny výběru správných komponent. Přesto existuje možnost výběru neplatných voleb. 

Příklad: Neplatnou volbu by představoval výběr rozvaděčů v části „divize“ a přístrojového vybavení v části „zóna“ nebo naopak.

Pokud jste na pochybách, obraťte se na místního zástupce.