Senzorová řešení pro manipulaci s materiálem

Od skladů s vysokými regály až po dopravníkové technologie – zde najdete ideální řešení pro Vaše potřeby!

Výhody

Komplexní portfolio

Naše široké portfolio produktů nabízí ideální řešení pro vaše aplikace – od skladů s vysokými regály až po dopravníkové technologie. Zažijte výhody snadné manipulace a bezproblémové integrace do procesů ve vaší aplikaci.
Společnost Pepperl+Fuchs nabízí svým zákazníkům řešení přizpůsobená na míru.

Řešení přizpůsobená na míru

Společnost Pepperl+Fuchs neustále konstruuje nová řešení pro manipulaci s materiálem, která jsou přizpůsobená na míru požadavkům průmyslu a našich zákazníků.
Dlouhodobé zkušenosti v oblasti manipulace s materiálem.

Zkušený přední výrobce

Společnost Pepperl+Fuchs, která má více než 70leté zkušenosti v oblasti průmyslové automatizace, úspěšně řeší rozmanité aplikace a neustále vyvíjí nové technologie, které navrhuje tak, aby zvýšily efektivitu vašich procesů.
Ikona Sensorik 4.0

Sensorik4.0®

Váš úspěch je pro nás důležitý: Vytvořte bezpečné a efektivní procesy a posuňte váš výrobní závod na úroveň konceptu Průmysl 4.0 pomocí technologie inteligentních senzorů od společnosti Pepperl+Fuchs.

Určování polohySystémy pro určování polohy v odvětví manipulace s materiálem.


Systém PXV pro určování polohy v odvětví manipulace s materiálem.
Systém PXV pro určování polohy umožňuje spolehlivé určování polohy

Systém DataMatrix PXV pro určování polohy je vybaven 2D čtecí hlavou, která je tvořena kamerovým modulem s vestavěnou osvětlovací jednotkou. Čtecí hlava čte a dekóduje polohovací značky vytištěné jako dvourozměrné kódy Data Matrix na samolepicím kódovacím pásu … Další informace

Systém safePXV pro určování polohy v odvětví manipulace s materiálem.
Bezpečné určování absolutní polohy v souladu s normou SIL 3 / PL e

Systém pro určování polohysafePXV vůbec poprvé umožňuje bezpečné určování absolutní polohy v souladu s normou SIL 3 / PL e pomocí jediného senzoru. Díky snadné manipulaci je vhodný pro širokou škálu aplikací – například přesné určování polohy elektrických jednokolejných dopravníků (EMC) na montážních linkách nebo použití v regálových zakladačích…Další informace

Systém kódování polohy WCS pro použití v odvětví manipulace s materiálem.
Přesné určování polohy v náročných prostředích

Systém kódování absolutní polohy WCS spolehlivě určuje polohu přepravních jednotek a přepravovaného zboží. Robustní venkovní verze je určena pro venkovní prostory s náročnými podmínkami, jako jsou přístavy, příbřežní aplikace nebo spalovny odpadu... Další informace

Dopravníkové technologie

Dopravníkové technologie v odvětví manipulace s materiálem.


Válečkový modul G20 ZPA pro použití v dopravníkových technologií.
Inteligentní vyrovnávací systém pro dopravníkové technologie

S pomocí nového válečkového modulu G20 ZPA lze rychlost podávání balíků na pásových dopravnících upravit tak, aby odpovídala rychlosti balíků opouštějících dopravník – individuálně a bez časově náročného programování… Další informace

ML100
Spolehlivá detekce objektů na dopravnících

Ve standardních dopravníkových systémech se pro detekci objektů běžně používají reflexní senzory ML100-55. Díky odolnému proti nárazům a otřesům, robustní elektronice a optickému výkonu jsou vysoce spolehlivé i v náročném prostředí dopravníkových systémů… Další informace

Ethernetové IO moduly s řídicí jednotkou IO-Link pro použití v dopravníkových technologiích
Zvýšení transparentnosti procesu

Ethernetové IO moduly s řídicí jednotkou IO-Link nabízejí všestranné automatizační řešení a přenos dat v reálném čase díky možnosti rychlého a snadného připojení periferních zařízení se sběrnicovým systémem vyšší úrovně. Dále nabízejí komplexní diagnostické funkce, které pomáhají zlepšit transparentnost procesu... Další informace

Použití senzorů řady M18
Robustní řešení pro standardní aplikace

Válcové fotoelektrické senzory řady M18 jsou optimalizovány pro standardní použití s dopravníkovými technologiemi. Verze s bočním snímáním a zkráceným provedením o délce 40 mm umožňují nejen prostorově úspornou instalaci zespodu, ale také nabízejí snímání za rohem. Kovové pouzdro a kovové závity zároveň poskytují vysokou mechanickou stabilitu… Další informace

Bezpečnostní senzory pro použití v nebezpečných zónách
Bezpečnostní senzory pro použití v nebezpečných zónách

Ochrana personálu v automatizovaných procesech je stále důležitější. Bezkontaktní ochranná zařízení, jako jsou bezpečnostní světelné zábrany s odpovídajícími bezpečnostními řídicími jednotkami, zajišťují zastavení stroje při zjištění neoprávněného přístupu nebo při porušení nebezpečné zóny… Další informace

Contour2D
Efficiently Monitoring Conveyor Belt Utilization

Pepperl+Fuchs offers the most efficient solution on the market for monitoring the occupancy of a conveyor belt: the Contour2D sensor system only requires a single LiDAR sensor and can be commissioned quickly and easily … Learn more

Automaticky naváděná vozidla

Automaticky naváděná vozidla v odvětví manipulace s materiálem.


Senzor R2000 2-D-LiDAR pro použití v automaticky naváděných vozidlech.
Spolehlivá navigace automaticky naváděných vozidel

Senzor R2000 2-D-LiDAR umožňuje vysoce přesné měření v dynamických aplikacích, jako je navigace automaticky naváděných vozidel. Měřicí rozsah je až 100 m… Další informace

Ultrazvukový senzor USi-safety
Robustní ochrana a prevence kolizí

Systém ultrazvukových senzorů USi-safety nejen spolehlivě zabraňuje kolizím, ale také chrání vozidla AGV až do kategorie 3 PL d. Díky jedinečné ultrazvukové technologii a senzorovým jednotkám v miniaturním pouzdře umožňuje použití prakticky všude – dokonce i v náročných prostředích a stísněných instalačních prostorách... Další informace 

Systém safePGV v odvětví manipulace s materiálem.
Přesné ovládání automaticky naváděných vozidel v souladu s normou SIL 3/PL e

Systém safePGV je díky použité inovativní technologii ideální pro navigaci automaticky naváděných vozidel (AGV). Kromě absolutního polohování senzor poskytuje veškeré hodnoty potřebné pro přesné ovládání. Kromě toho vždy zajišťuje dodržení minimální vzdálenosti mezi vozidly AGV, čímž zaručuje bezpečnost personálu v okolí… Další informace

Identifikační systémy

Identifikační systémy v odvětví manipulace s materiálem


RFID pro použití v odvětví manipulace s materiálem.
Zvýšení efektivity s pomocí RFID

RFID systémy se díky odolnosti vůči nečistotám a prachu a kompatibilitě s různými frekvenčními pásmy (LF, HF, UHF) používají v široké škále aplikací. RFID systémy díky své vylepšené transparentnosti omezují administrativní chyby a zefektivňují procesy – ať již se jedná o vychystávání zboží nebo konečnou montáž automobilů... Další informace

Optické identifikační systémy pro použití v odvětví manipulace s materiálem.
Přesná identifikace v náročných prostředích

Optické identifikační systémy lze snadno přizpůsobit různým aplikacím a spolehlivě detekují objekty i za komplexních podmínek – například v aplikacích s vysokou rychlostí nebo teplotou… Další informace

jiskrově bezpečná mobilní zařízení pro použití v odvětví manipulace s materiálem.
Bezpečná identifikace v prostředí s nebezpečím výbuchu

Díky řešením pro mobilní zabezpečení a komunikaci lze aplikace zákazníka rychle a snadno digitalizovat. Jiskrově bezpečná mobilní zařízení od značky ecom jsou k dispozici v podobě ručních počítačů, čteček čárových kódů a RFID štítků, tabletů nebo smartphonů, které lze používat v náročných průmyslových prostředích i prostředích s nebezpečím výbuchu … Další informace

Sklady s vysokými regály

Manipulace s materiálem, sklady s vysokými regály


Skener R2000 Detection detekuje rozbité palety.
Bezpečné a inteligentní přiřazování do vyhrazených prostor

Vadné palety mohou ve skladech s vysokými regály vést ke kolizím při automatickém přiřazování do vyhrazených prostor a tím způsobit značné škody na majetku. Díky své mimořádně ploché skenovací ose skener R2000 Detection spolehlivě detekuje a zobrazí i malé fragmenty rozbitých palet…Další informace

Kamera VOC pro snímání událostí
Spolehlivé monitorování ve skladech s vysokými regály

Automatizované sklady s vysokými regály a regálovými zakladači jsou navrženy tak, aby zajišťovaly maximální propustnost a zároveň eliminovaly poruchy a prostoje. Průmyslová kamera pro snímání událostí je připevněna přímo na regálový zakladač a monitoruje procesy uskladňování a vyskladňování, takže zaměstnanci mohou v případě poruchy okamžitě zasáhnout. Další informace

Senzor pro měření vzdálenosti R1000
Přesné polohování regálových zakladačů

Regálové zakladače vyžadují svislé i vodorovné polohování s přesností na milimetr. Senzor pro měření vzdálenosti R1000 je pro tento náročný úkol ideální: Je vybaven technologií PRT (Pulse Ranging Technology), která umožňuje vysoce přesné měření vzdálenosti pro optimální polohování. … Další informace

Optický vazební člen LS682 zajišťuje komunikaci s regálovými zakladači nebo dopravníkovými vozíky.
Trvalá komunikace s regálovými zakladači nebo dopravníkovými vozíky

Optické vazební členy zajišťují obousměrnou ethernetovou komunikaci s regálovými zakladači nebo dopravníkovými vozíky. Optický vazební členLS682 díky své konstantní přenosové rychlosti umožňuje stabilní připojení na vzdálenost 300 m. Při provozu nepodléhá žádnému opotřebení a zajišťuje hladký běh procesů…Více informací

Fotoelektrické senzory řady R10x
Difuzní senzory zajišťují detekci vyhrazených prostor ve skladech s vysokými regály

Fotoelektrické senzory řady R10x kombinují různé fotoelektrické funkce v jednom kompaktním pouzdru. Tyto senzory lze snadno přizpůsobit požadavkům konkrétní aplikace. Difuzní senzory s potlačením pozadí jsou ideální pro detekci vyhrazených prostor…Další informace

Konektivita

Portfolio produktů pro konektivitu
Kabely, konektory a rozdělovače pro průmyslovou automatizaci
Kabely, konektory a rozdělovače pro průmyslovou automatizaci

Sortiment konektivity je široký a zahrnuje kabely senzorů, provozní konektory, připojovací skříňky, rozdělovače senzorů – akčních členů, zásuvky senzorů – akčních členů i datové konektory. Dodáním senzorů a odpovídajících připojovacích komponentů z jediného zdroje vám pomůžeme zvýšit vaši produktivitu a využitelnost vašich strojů a zařízení… Další informace

sklad s vysokými regály
Ohebné PUR kabely pro dynamické aplikace

Ve skladech s vysokými regály mohou systémy pro automatizované zakládání a vyzvedávání (ASRS) rychle a náhle měnit směr – kabely v kvalitě PUR jsou pro tyto aplikace ideální... Další informace

volně balený nezpracovaný kabel
Volně balený nezpracovaný kabel pro vaši individuální aplikaci

Společnost Pepperl+Fuchs nabízí volně balené nezpracované kabely průmyslové kvality z německých a evropských výrobních závodů. Tyto kabely jsou ideální pro použití s konektory určenými k instalaci na místě použití. Různé varianty nezpracovaných kabelů jsou dostupné v praktickém kruhovém balení po 100 metrech, stejně jako v malých délkách ... Další informace

Kontaktujte nás

Máte nějaké otázky k našim řešením pro manipulaci s materiálem?
Rádi vám pomůžeme. Pokud potřebujete další informace o produktech, které vás zajímají, stačí nám zaslat zprávu nebo si domluvit schůzku s některým z našich odborníků.