Serviceline
Kapcsolat
Tel.: +36 88 545 902

Fax: +36 88 560 472

Jogi Nyilatkozat

Jogi tájékoztató és nyilatkozat

A tájékoztató utoljára frissítve: 2009. december 9-én


1. Általános
A jelen honlap (a továbbiakban: “honlap”) tulajdonosa és üzemeltetője a


Pepperl+Fuchs Kereskedelmi Kft.
8200 Veszprém
Kistó utca 16-18.
Tel: +36 88 545 902
http://www.pepperl-fuchs.hu | sales@hu.pepperl-fuchs.com

Ügyvezető igazgatók: Thomas Brezina, Frank Hense
Székhely: 8200 Veszprém, Kistó utca 16-18.
Adószám: 13502052-2-19

továbbiakban “a vállalat”.

A honlapon közzétett információk, üzleti titkok, technológiák, termékek, eljárások, adatbázisok, szoftverek, szolgáltatások és általánosságban bármely, a honlapon közzétett vagy bemutatott tartalom (a továbbiakban “információ”) felhasználására az alábbi felhasználási feltételek vonatkoznak.

2. A felhasználási feltételek tudomásul vétele
A honlap meglátogatásával, vagy használatával (függetlenül attól, hogy Ön a „felhasználási feltételeket” valóban ismeri-e, vagy sem), Ön beleegyezik, hogy elfogadja az itt szereplő valamennyi feltételt. A honlap használatának joga egyedi, más személyre, vagy entitásra nem átruházható. Amennyiben Önnek fiókot kell nyitna, akkor Ön, mint felhasználó (a továbbiakban: “felhasználó”) felel a fiók használatáért, valamint a belépési adatok bizalmas mivoltáért. Önnek biztosítania kell, hogy a fiók valamennyi felhasználási módja összhangban legyen a Felhasználási Feltételekkel.

3. Szellemi termék
A honlapon közzétett információ, egyebek közt beleértve a szövegeket, szoftvereket, fotókat, videókat, grafikonokat, zenéket vagy hangokat, nemzetközi szerzői, illetve szabadalmi jogvédelem alatt állnak.
Semmilyen engedély, vagy jog nem formálható ezekre a védjegyekre, szabadalmakra, szerzői jogvédelem alatt álló anyagokra, üzleti titkokra, technológiákra, termékekre, eljárásokra és egyéb, a vállalat és/vagy harmadik fél tulajdonában lévő dologra.

Ön nem módosíthat, publikálhat, közvetíthet, nem vehet részt átadásban vagy eladásban, nem hozhat létre származtatott terméket, illetve semmilyen egyéb módon nem élhet vissza a honlapon közzétett információval, sem részben, sem egészben. Csak személyes használatra tölthet le szerzői jogvédelem alatt álló tartalmat. Hacsak ezt a vonatkozó jogszabályok lehetővé nem teszik, a letöltött anyagok másolása, viszonteladása, újbóli közvetítése, közzététele vagy kereskedelmi felhasználása a vállalat, vagy a jogtulajdonos kifejezett engedélye nélkül tilos.
Engedélyezett másolás, viszonteladás, vagy a másolt anyag közzététele esetén a tartalmat nem szabad megváltoztatni, a szerző megjelölését, vagy a védjegyet eltávolítani, illetve a szerzői jogvédelemre történő felhívást fel kell tüntetni.

Nem tölthet fel, nem tehet közzé vagy más módon elérhetővé a honlapon bármilyen, szerzői jogvédelem, vagy más tulajdonjog alatt álló tartalmat a nevezett jogvédett, vagy más tulajdonjog gyakorlójának engedélye nélkül.
Ön felel bármiféle kárért, ami a szerzői jogok, vagy a tulajdonjog megsértéséből fakad, illetve más, a fent leírt közzétételből fakadó károkért. A honlapon történő tartalom vagy anyag közzétételével Ön automatikusan felelősséget vállal, vagy biztosítja, hogy az anyag tulajdonosa kifejezetten jóváhagyja a vállalat számára a szerzői jogdíj, tulajdonjog, elidegeníthetetlen jogok gyakorlását, és engedélyezi azok használatát, sokszorosítását, módosítását, átvételét, közzétételét, fordítását (részben vagy teljes egészében) világszerte és/vagy azok alkalmazását más munkákban, bármilyen formában, médiumon vagy jelenleg ismert, vagy jövőben kifejlesztett technológián keresztül, ami az anyaghoz kapcsolódhat. Ön engedélyezi továbbá, hogy bármely másik felhasználó hozzáférjen, megtekintsen, tároljon, vagy másoljon ilyen anyagokat saját, személyes használat céljából. Ezennel felruházza a vállalatot azon joggal, hogy az szerkesszen, másoljon, közzétegyen, vagy terjesszen bármilyen, a honlapon Ön által közzétett anyagot.
Az említett rendelkezések a vállalat, valamint azok alvállalkozóinak, fiókjainak és tartalomszolgáltatóinak javát szolgálják, és valamennyinek jogában áll a rendelkezések alkalmazása, betartatása közvetlen módon, avagy saját nevében.

4. Felhasználói magatartás
A honlap csakis jogszerű célokra használható. Tartózkodjon olyan tartalmak közzétételétől, vagy közvetítésétől, amely bármi módon megsérti, vagy megszegi mások jogait, amely törvénytelen, fenyegető, sértő, rágalmazó az egyénre vagy közösségre nézve, vulgáris, obszcén, profán, vagy egyéb módon kifogásolható, vagy amely olyan magatartásra buzdít, amely bűntett végrehajtását eredményezi, engedetlenségre buzdít, vagy más törvényt sért, vagy olyasmit, amihez a vállalat nem járult hozzá, és termékre vagy szolgáltatásra vonatkozó hirdetést, vagy más felhívást tartalmaz.
A Felhasználó nem használhatja a honlapot hirdetés céljából, vagy olyan kereskedelmi célú felhívásra - beleértve, de nem kizárólag - a Felhasználók, konkurens szolgáltatókhoz, vagy más online információs szolgáltatókhoz történő előfizetésre való felszólítását.
Ön beleegyezik, hogy nem használ semmilyen eszközt, szoftvert, vagy egyéb berendezést a honlap megfelelő működésének megzavarása céljából, valamint nem tesz olyasmit, ami indokolatlan, vagy aránytalanul nagy terhelést okoz az infrastruktúránkra nézve. Beleegyezik továbbá, hogy nem használ robotot, „spider”-t, vagy más automata eszközt vagy manuális eljárást honlapjaink, vagy azok tartalmának monitorozására vagy a tartalom másolására, a vállalat képviselőjének kimondott engedélye nélkül (az ilyen beleegyezés adottnak tekintendő sztenderd kereső motor technológiák esetében, amiket a keresőoldalak azon célból alkalmaznak, hogy a felhasználókat a honlapra irányítsák).
Végül, nem mutathat link a honlapra a vállalat előzetes jóváhagyása nélkül.

5. A jótállás és a felelősség korlátozása
Ön egyértelműen elismeri, hogy a honlapot Ön saját kockázatára használja.

MINDEN INFORMÁCIÓ ÚGY KERÜL KÖZZÉTÉTELRE, "AHOGY VAN", BÁRMIFÉLE KIMONDOTT, VAGY CÉLZOTT GARANCIA NÉLKÜL, - BELEÉRTVE, DE NEM KIZÁRÓLAGOSAN – AZ ELADHATÓSÁGOT, ADOTT CÉLRA TÖRTÉNŐ ALKALMASSÁGOT, SZABÁLYOSSÁGOT. A CÉG LEGKOMOLYABB ERŐFESZÍTÉSEI ELLENÉRE SEM GARANTÁLJA, HOGY A JELEN HONLAP BÁRMILYEN HIBÁTÓL VAGY VÍRUSTÓL MENTES.

A jelen honlap tartalma kizárólag informatív célokat szolgál, és a vállalat mindent megtesz, hogy azon minden információ pontos legyen. Ugyanakkor a vállalat információi tartalmazhatnak technikai pontatlanságokat és tipográfiai hibákat. A vállalat nem vonható felelősségre az ilyen pontatlanságokért, hibákért vagy kihagyásokért.

A vállalat, annak partnerei, információs szolgáltatói vagy tartalomszolgáltatói, azok tisztviselői, igazgatói vagy képviselői nem vonhatók felelősségre bármiféle hibáért, pontatlanságért, mulasztásért, vagy más elégtelenségért az információk terén, a Felhasználók felé történő közvetítésben történő késedelemért vagy fennakadásért, tekintet nélkül annak okára, időtartamára, az ezekből fakadó követeléseknek, veszteségeknek helye nincs. Ön ezennel elismeri, hogy a jelen pont rendelkezései, a honlapon közzétett valamennyi Információra érvényesek.

Sem a vállalat, sem azok alvállalkozói vagy partnerei, sem azok tisztviselői és igazgatói, sem képviselői nem vonhatók felelősségre bármiféle harmadik fél általi követelés során, legyen az közvetlen, vagy közvetett, speciális, vagy következő kárból fakadó követelés (beleértve, de nem kizárólag, profitbeli veszteség, szolgáltatásbeli fennakadás, információ, vagy programbeli, vagy adatvesztés az Ön adatkezelő rendszerében) ami a honlapon, vagy a kapcsolódó honlapokon fellelhető Információ, tartalom, anyagok, funkciók nem megfelelő használatból ered, még ha a vállalat kimondottan felhívta is a figyelmet az ilyen károk lehetőségére.

A vállalat, annak partnerei, információ szolgáltatói, vagy tartalomszolgáltatói nem felelnek a befektetésbeli döntésekért, amelyek a honlapon fellelhető Információkon alapulnak.

6. Termékek elérhetősége
A vállalat internetes honlapján a Pepperl+Fuchs Csoport világszintű termékpalettájáról található információ, de nem minden termék érhető el valamennyi helyszínen. A Pepperl+Fuchs termékére vagy szolgáltatására vonatkozó hivatkozás a vállalat honlapján nem jelenti felétlenül azt, hogy az adott termék vagy szolgáltatás elérhető lesz az Ön területén.

7. Linkek egyéb, külső honlapokhoz
Ha Ön a honlapot más, nem a Pepperl+Fuchs Csoporthoz tartozó honlapokra mutató linkeken keresztül hagyja el, a vállalat nem vállalja a felelősséget ezen honlapok adatvédelmi irányelveiért és felhasználási feltételeiért, és az ezen honlapok által használt sütikért. Ezen kívül, mivel a vállalat nem tudja befolyásolni ezeket a honlapokat és forrásokat, Ön tudomásul veszi és elfogadja, hogy a vállalat nem vállal felelősséget az ilyen külső oldalak vagy források elérhetőségéért, és nem támogatja, illetve nem felelős semmilyen tartalomért, reklámért, termékekért vagy egyéb anyagokért, amelyek azon oldalakon találhatók, vagy azokról elérhetők.

8. Módosítások
A vállalat jogában áll bármikor megváltoztatni vagy megszüntetni a honlap bármilyen megjelenését, vagy tartalmát, beleértve, de nem kizárólagosan, a tartalmat, a rendelkezésre állás idejét és a hozzáférés vagy használat szempontjából szükséges eszközöket.
A vállalat jogosult arra, hogy bármikor megváltoztassa vagy módosítsa a Felhasználási feltételeket, vagy annak bármely részét, illetve hogy előírjon új feltételeket, beleértve, de nem kizárólagosan, használati díjak és költségek hozzárendelését. Ezek a változások, módosítások, kiegészítések vagy törlések értesítést követően azonnal hatályba lépnek, amely értesítések végrehajthatók, beleértve, de nem kizárólagosan, a honlapon való közzététellel, vagy bármely más eszközzel, amellyel a Felhasználó erről értesítést szerez. A honlap ilyen értesítést követő bármilyen használata úgy tekinthető, hogy a Felhasználó elfogadta a változtatásokat, módosításokat vagy kiegészítéseket.

A Felhasználási feltételek legutóbbi frissítése 2009. december 9-én történt.

9. A hardver és az eszközök karbantartása
A felhasználó felel a honlap eléréséhez és használatához szükséges telekommunikáció, számítógépes hardver és egyéb eszközök beszerzéséért és karbantartásáért, és az ehhez kapcsolódó költségekért.

10. JOGHATÓSÁG, ALKALMAZANDÓ JOG
A jelen oldal megtekintésével Ön elismeri a vállalat fő telephelye szerint illetékes bíróságok joghatóságát és az ezen helyen érvényes nemzeti jogi normák alkalmazását bármilyen ott felmerülő, vagy azzal kapcsolatos intézkedés tekintetében.

 


Adatvédelem

1. A honlap általában elérhető személyes adatok megadása nélkül. A vállalat csak olyan esetben gyűjt, dolgoz fel vagy használ személyes adatokat, ha a felhasználó azokat megadja, illetve ha az a tartalom felépítéséhez, szervezéséhez, vagy egy szerződés módosításához szükséges.

2. A jelen honlap nem gyűjt személyazonosításra alkalmas információt, miközben Ön a honlapot böngészi és a szerverünkről kér le oldalakat, hacsak Ön önként és tudatosan nem adja meg ezen adatokat a vállalatnak (információgyűjtés, szerződéskötés a vállalattal, stb). Ez azt jelenti, hogy a vállalat nem szerez tudomást az Ön nevéről, email címéről vagy bármilyen más egyéb, személyazonosításra alkalmas adatáról csak azért, mert Ön a honlapot böngészi. A vállalat IP-címeket, a honlap felkeresésének dátumait és a honlap előtt meglátogatott weboldalakat tárolja.

3. A vállalat személyazonosításra alkalmas információt csak az alábbi korlátozott feltételek között ad ki harmadik feleknek:

• Ön beleegyezik az ilyen információ megosztásába.
• Leányvállalatai, kapcsolt vállalatai és egyéb megbízható üzletfelei informálása a vállalat nevében történő személyes információk feldolgozása céljából. A vállalat elvárja ezen felektől, hogy egyetértsenek az ilyen információnak az utasításai szerinti és a jelen Adatvédelmi nyilatkozatnak, és bármely más vonatkozó bizalmassági és biztonsági előírásnak megfelelő kezelésével.

Jóhiszemű véleményünk szerint az ilyen információ használata, megőrzése vagy közzététele ésszerűen az alábbi esetekben szükséges:
(a) bármely vonatkozó törvénynek, szabályozásnak vagy jogi eljárásnak vagy érvényesíthető kormányzati igénynek való megfelelés,
(b) Jogi nyilatkozatunkban megállapított rendelkezések érvényesítése, ide értve azok esetleges megsértésének kivizsgálását,
(c) csalás, biztonsági vagy technikai problémák felderítése, megelőzése, vagy más módon történő kezelése, vagy
(d) a vállalat vagy a közösség jogainak, tulajdonának vagy biztonságát fenyegető veszély elhárítása a jog által elvárt vagy engedélyezett módon.

 

4. A honlap „süti” technológiát alkalmaz. A"sütik" titkosított szöveges karakterláncok, amelyeket a honlap a felhasználó számítógépén tárol.
Az általunk alkalmazott sütik „munkafázis süti” és/vagy „állandó süti” néven ismertek. A munkafázis sütik ideiglenesek és a munkafázis végeztével automatikusan törlődnek. Az állandó sütik az Ön számítógépének merevlemezén maradnak, amíg Ön le nem törli, vagy más módon nem kerülnek eltávolításra azok lejártát követően.
Nem használjuk a sütiket arra, hogy bármilyen személyazonosításra alkalmas információt derítsünk ki Önről, eltekintve attól, amit Ön önként ad meg a vállalattal való kapcsolattartás során. A sütik nem sértik vagy károsítják az Ön számítógépét, programjait vagy számítógépes fájljait, és Ön szabadon eltávolíthatja azokat.
A munkafázis sütiket arra használjuk, hogy olyan információt tároljunk, amely segítségével javíthatjuk a honlapunkra való látogatás élményét. Ön beállíthatja böngészőjét arra, hogy elutasítsa a sütiket (ennek végrehajtásához forduljon a böngészője vonatkozó utasításaihoz).
Ha a böngészője elutasítja a sütiket, akkor a honlapunk bizonyos funkciói nem, vagy nem megfelelően működnek.

5. A jelen honlap Google Analytics-t alkalmaz, amely a Google, Inc. (“Google”) által biztosított webes analitikai szolgáltatás. A Google Analytics „sütiket” alkalmaz, amelyek az Ön számítógépén tárolt szöveges fájlok, és segít annak elemzésében, hogy a felhasználók hogyan használják a honlapot. A süti által generált, az Ön honlap-használatra vonatkozó információit (beleértve az Ön IP-címét) a Google az Egyesült Államokban található szerverekre továbbítja, és ott tárolja. IP anonimizáció aktiválása esetén a Google levágja/anonimizálja az IP cím utolsó nyolc jegyét az EU-tagállamok, és az Európai Gazdasági Térségre vonatkozó Megegyezés egyéb feleinek esetében. Csak kivételes esetekben kerül küldésre és rövidítésre teljes IP-cím USA-ban található Google szerverekre. A honlap-szolgáltató nevében a Google ezen információt arra használja fel, hogy értékelje az Ön honlapjának használatát, jelentéseket készítsen a honlap-forgalomról a honlap kezelőinek és más, a honlap-forgalomhoz és internethasználathoz kapcsolódó szolgáltatásokat nyújtson a honlap-szolgáltatónak. A Google nem kapcsolja össze az Ön IP-címét semmilyen más, a Google által tárolt adattal. Ön elutasíthatja a sütik használatát a böngészője megfelelő beállításaival. Vegye tekintetbe azonban, hogy ezzel a beállítással nem lesz képes teljes mértékben kihasználni a honlap funkcióit. A Google adatgyűjtését és -felhasználását (sütik és IP-címek) továbbá megelőzheti az alábbi címen letölthető böngésző plug-in alkalmazásával: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en-US.

A Google Analytics Általános Szerződési Feltételeire és Adatvédelmére vonatkozóan további információ található a következő címen: http://www.google.de/intl/en_uk/analytics/privacyoverview.html. Kérjük, vegye figyelembe, hogy ezen a honlapon a Google Analytics kód is kiegészül a következővel: ”gat._anonymizeIp();”, biztosítva az IP-címek anonimizált gyűjtését (úgynevezett IP-maszkolás).

6. A vállalat fenntartja a jelen adatvédelmi nyilatkozat megváltoztatásának jogát a Felhasználási feltételekben rögzített feltételek szerint.


Az összes változtatást közzétesszük itt, így Ön mindig tisztában lesz azzal, hogy milyen információt gyűjtünk, hogyan használjuk fel ezeket az információkat, és kiadjuk-e azokat másoknak.