Serviceline Industriële Sensoren
Serviceline Explosiebeveiliging

WirelessHART

WirelessHART maakt gebruikt van een 2,4 GHz-frequentie—geen licentie vereist en wereldwijd gebruikt—als overdrachtsmedium voor verschillende draadloze communicatietechnologieën, waaronder WLAN, Bluetooth en ZigBee. WirelessHART is echter veel meer dan een WLAN-variante.

WirelessHART gebruikt een maasnetwerk waar alle communicatieposten (de veldapparatuur) een netwerk vormen. Elke post fungeert tegelijkertijd als signaalbron en -versterker. De oorspronkelijke zender zendt een boodschap naar diens dichtstbijzijnde buur, die de boodschap op zijn beurt doorgeeft totdat de boodschap het basisstation en de eigenlijke ontvanger bereikt. Daarnaast worden in de beginfase alternatieve routes opgesteld. Als de boodschap niet via een bepaald pad kan worden doorgegeven - bijvoorbeeld ten gevolge van een obstakel of defecte ontvanger - wordt de boodschap automatisch via een alternatieve route doorgestuurd. Het maasnetwerk zorgt dus niet enkel voor een uitgebreid bereik van het netwerk, maar voorziet ook parallelle communicatiekanalen voor een verhoogde systeembetrouwbaarheid.

De communicatie in het draadloos netwerk wordt gecoördineerd met TDMA (Time Division Multiple Access), dat de netwerkdeelnemers in 10 ms-tijdruimtes synchroniseert. Dit zorgt voor een zeer betrouwbaar (botsingsvrij) netwerk en beperkt de lead-time en lag-time tijdens de welke een post actief moet zijn.

Om signaalstoringen te vermijden, maakt WirelessHART ook gebruik van FHSS (Frequency Hopping Spread Spectrum). Alle 15 kanalen beschreven in IEEE802.15.4 worden parallel aan elkaar gebruikt; WirelessHART gebruikt FHSS om van het ene kanaal naar het andere te springen. Kanalen die reeds in gebruik zijn, worden onbruikbaar gemaakt om botsingen met andere draadloze communicatiesystemen te vermijden.

De combinatie van de 10 ms-synchronisatie en de 15 kanalen laat 1 500 boodschappen per seconde toe.WirelessHART-maasnetwerktechnologie