Serviceline Industriële Sensoren
Serviceline Explosiebeveiliging

Privacybeleid inzake elektronische nieuwsbrieven

Herziening: 3 juli 2018

Pepperl+Fuchs biedt u als websitebezoeker de mogelijkheid om zich aan te melden voor verschillende abonnementen. Om u de best mogelijke service te bieden, vergaren wij persoonsgegevens wanneer u onze nieuwsbrieven leest. U mag er gerust van zijn dat wij de bescherming van uw persoonsgegevens zeer ernstig nemen en dat uw gegevens steeds in overeenstemming met de van toepassing zijnde gegevensbeschermingsverordeningen worden behandeld. De volgende privacyverklaringen geven meer uitleg over de verwerking van uw persoonsgegevens en uw rechten onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.


Naam en contactinformatie van de functionaris voor gegevensbeheer en de functionaris voor gegevensbescherming

De functionaris voor gegevensbeheer is:

Pepperl+Fuchs B.V.
Pettelaarpark 104
5216 PR 's Hertogenbosch
Nederland

E-mail: info@nl.pepperl-fuchs.com
Telefoonnr.: +31 (0)73 750 71 07
Fax: +31 (0)73 644 47 49

Functionaris voor gegevensbescherming: U kunt contact opnemen met Pepperl+Fuchs’ functionaris voor gegevensbescherming op het hierboven vermelde adres, FAO Mr. de Vrij, of stuur een e-mail naar mdevrij@nl.pepperl-fuchs.com.

 


Vergaring en verwerking van persoonsgegevens, alsook type en doel

Het is nodig om persoonsgegevens te verwerken om de inschrijvingen voor de nieuwsbrieven te beheren. Wij verwerken deze gegevens enkel met goedkeuring van de ontvanger van de nieuwsbrief. Tot deze persoonsgegevens behoren aanspreektitel, voornaam en familienaam, en e-mailadres. Wanneer u zich aanmeldt voor één van onze nieuwsbrieven, geeft u Pepperl+Fuchs GmbH de toestemming om de gegevens die u bij registratie doorgeeft, alsook eender welke wijzigingen ervan (bijv. naam, e-mailadres, aanmelding), te verwerken. U stemt ermee in dat Pepperl+Fuchs deze gegevens gebruikt om contact met u op te nemen, om uw aanvraag te verwerken en om u informatie te sturen betreffende Pepperl+Fuchs GmbH producten en diensten die u zouden kunnen interesseren.

Wanneer u zich aanmeldt voor een elektronische nieuwsbrief, kunnen bij het openen van de eerste, automatisch gegenereerde bevestigingse-mail en bij opening van elke daarop volgende e-mail naast de registratie-informatie ook de volgende gegevens naar ons worden doorgestuurd:

  • De openingssnelheid voor een specifieke nieuwsbrief
  • Welke artikelen worden gelezen, en hoe vaak
  • De datum van aanmelding en of de abonnee in kwestie zijn/haar inschrijving heeft herroepen, indien van toepassing
  • Eventuele, automatisch gegenereerde antwoorden, indien van toepassing (zoals bijv. out-of-office of andere boodschappen die zouden aangeven dat het e-mailadres niet langer geldig is of dat de inbox van de ontvanger vol is)

Wij gebruiken deze informatie om de respectievelijke nieuwsbrief te managen. We evalueren de geanonimiseerde data uitsluitend voor statistische doeleinden om onze aanbiedingen en diensten blijvend te optimaliseren. Door gebruik te maken van de nieuwsbrief, geeft u toestemming om deze gegevens te gebruiken. Uw gegevens zullen niet voor andere doeleinden worden gebruikt en zullen enkel aan derden worden doorgegeven wanneer u daarvoor goedkeuring heeft gegeven of indien er een wettelijke verplichting toe bestaat.


Wettelijke basis voor gegevensverwerking

De verwerking van uw persoonsgegevens berust op uw goedkeuring en is wettelijk in overeenstemming met artikel 6(1)(a) van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).


Ontvangers of categorieën van ontvangers

Uw gegevens zullen uitsluitend worden gebruikt binnen het kader van de wettelijke richtlijnen. In het algemeen zullen uw gegevens worden verwerkt door werknemers van Pepperl+Fuchs die deze informatie nodig hebben om contractuele en wettelijke plichten te vervullen. In uitzonderlijke gevallen, kan het zijn dat de gegevens kenbaar moeten worden gemaakt aan externe dienstverleners op het vlak van IT of marketing; dit gebeurt enkel met het doel persoonsgegevens voor ons te verwerken en op basis van een overeenkomstig contract ("Processor" zoals vastgelegd in artikel 28 van de AVG).

Indien nodig voor de verzending van de nieuwsbrief, kunnen uw persoonsgegevens worden doorgegeven aan aanverwante ondernemingen van Pepperl+Fuchs; in bepaalde gevallen kan het zijn dat deze ondernemingen zich in landen buiten de Europese Unie (EU)/Europese Economische Ruimte (EER) bevinden. Dergelijke gegevensoverdrachten of doorgiften zullen worden uitgevoerd in overeenstemming met de wettelijke voorschriften en de overgedragen informatie kan dan door deze aanverwante bedrijven voor de omschreven doeleinden worden gebruikt.


Duur van gegevensopslag en criteria voor het bepalen van deze tijdsduur

Wij zullen uw persoonsgegevens verwerken zolang dit nodig is om de nieuwsbrief te verzenden en zullen uw gegevens verwijderen zodra u uw goedkeuring heeft ingetrokken, op voorwaarde dat er geen andere wettelijke basis bestaat om deze informatie te blijven verwerken.


Specifieke richtlijnen voor personalisering

Uheeft de mogelijkheid om ons bijkomende goedkeuring te geven voor de analyse van uw gebruikspatroon voor elke afzonderlijke nieuwsbrief. Op deze manier helpt u ons de onlinedocumentatie op uw persoonlijke interesse en behoefte af te stemmen. Via uw goedkeuring geeft u Pepperl+Fuchs GmbH het recht om uw gebruikspatroon bij het lezen van de elektronische nieuwsbrieven te verwerken en evalueren, en om deze informatie aan u of uw e-mailadres te linken. De evaluatie van uw gebruikspatroon omvat, in het bijzonder, welke delen van de nieuwsbrief u bekijkt, welke links u volgt, welke informatie u heeft gedownload en welke pagina’s u heeft bezocht.

De vergaarde informatie wordt door Pepperl+Fuchs GmbH gebruikt voor gepersonaliseerd marktonderzoek, analyse en marketing, met het doel ons aanbod en onze diensten op uw behoeften af te stemmen. Ze wordt ook gebruikt om via post, e-mail en/of telefoon met u in contact te komen.

Uw persoonlijke gegevens zullen niet voor andere doeleinden worden gebruikt en zullen enkel aan derden worden doorgegeven wanneer u daarvoor goedkeuring heeft gegeven of indien er een wettelijke verplichting toe bestaat.

U heeft bovendien het recht uw goedkeuring voor toekomstige analyses van uw gebruikspatroon in te trekken. Klik hiervoor op de link in de respectievelijke e-mail om uw contactinformatie te wijzigen.

Wij wijzen u eveneens op de algemene gegevensbeschermingsinformatie voor onze website.