Teknisk support Industrielle sensorer
Kundeservice, eksplosjonsbeskyttelse

Digital behandling av diskrete inn- og utgangssignaler

2019-08-01

Vår nye FieldConnex® Multi-I/O-modul er enkel i bruk

FieldConnex® Multi-Input/Output Fieldbus Infrastructure

Nå kan du tilkoble forskjellige typer inngangs- og utgangssignaler opp mot feltbuss på en enkel og kostnadseffektiv måte ved å bruke bare en enkelt feltbussadresse. Med vår nye Multi I/O-modul i FieldConnex-serien er dette enkelt og det tar ingen tid. Den nye modulen er egensikker og gir deg maksimal fleksibilitet i ditt anleggsdesign.


Mange funksjoner i samme produkt

Når et prosessanlegg skal automatiseres, er det mange signaler som skal samles inn og sendes videre til styresystemet. Vår nye FieldConnex Multi I/O-modul er en praktisk link mellom forskjellige typer egensikre signaler og et feltbussbasert signalbehandlingssystem. Den nye modulen kombinerer 4 funksjoner i samme produkt. For eksempel kan den overvåke status på 12 NAMUR-sensorer eller styre opp til 4 kontrollventiler samtidig. En annen applikasjon er overvåking av tom eller full containerer ved hjelp av signaler fra vibrasjonsgafler. Frekvensovervåking av roterende utsyr for å overvåke kritiske motorer er enda et eksempel.


Forutsigbar anleggsovervåking

Med den nye Multi I/O-mudulen kan man enkelt og effektivt overvåke ledningsbrudd og kortslutning i signalsløyfene, likeledes tilstandsovervåke kritiske ventiler. Om en forhåndsinnstilt verdi overskrides, kan man få en tidligvarsling som kan forhidre større feil på et senere tidspunkt. Likeledes kan man også styre delvis åpning og lukking av ventiler som er i sjelden bruk. Det vil kunne redusere nedetid og øke serviceintervallene. I sum vil det gi et mer effektivt anlegg med færre feil og høyere kvalitet. Nedenfor finner du en animasjon som gir deg et overblikk over fordelene til vår nye Multi I/O-modul.


Enkel håndtering

Alle inngangene og utgangene på vår nye Multi I/O-modul er egensikre. Det er også stor fleksibilitet i oppsettet, da hver kanal kan konfigureres individuelt eller samlet. Kapslingen er robust og solid. Det tillater montasje i nærheten av feltutstyret den får signalene fra, også i ex-område. Det reduserer kablingskostnader og montasjetid. 

 


Høydepunkt FieldConnex Multi-I/O-modul

  • Kan tilkoble opp til 12 diskrete signaler til en enkelt feltbussadresse og bringe den til styresystemet.
  • Kan ta imot egensikre signaler fra Sone 0.
  • Overvårking av ledningsbrudd og kortslutning, ventilovervåking og tilstandsovervåking av ventiler.
  • Kan styre funksjonstest av ventiler.
  • Bakover-kompatibilitet gjør det enkelt å modernisere anlegget.
  • Tilgjengelige kapslinger i aluminium, glassfiberarmert polyester, og rustfritt stål.

amplify–The Pepperl+Fuchs Magazine

Les vårt online kundemagasin. Der finner du applikasjoner, intervjuer og andre nyheter fra oss.

From decisions to planning, installation, and commissioning up to operation and maintenance: Discover how to make the most out of your fieldbus infrastructure …